W dniach 29 III - 9 IV biblioteka będzie zamknięta!

Własność intelektualna w przestrzeni publicznej - XVIII Colloquia Torunensia

Colloquia TorunensiaPołowa listopada to tradycyjny już termin debat znanych jako Colloquia Torunensia. Tegoroczne spotkania, odbywające się w dniach 16-17 XI 2012 r. dotyczyły własności intelektualnej w przestrzeni publicznej. Organizatorzy ujęli główny dylemat w dwóch przeciwstawionych sobie hasłach: Nie ograniczaj dostępu do dóbr kultury! - Nie kradnij! Streszczają one główne stanowiska w toczącej się dyskusji społecznej która, jak pamiętamy, zaowocowała masowymi protestami w sprawie umowy ACTA.

Pierwszą częścią spotkania była zamknięta dyskusja w gronie ekspertów mająca zarysować obraz problemów, postaw i racji w sporze o ochronę własności intelektualnej. Odbyła się ona w Centrum Dialogu w piątek, 16 XI 2012 r. Ze strony organizatorów debaty uczestniczyli w niej bp. Andrzej Suski, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz prorektor UMK prof. Beata Przyborowska. Dyskusję prowadził filozof prof. Ryszard Wiśniewski.

Referaty wprowadzające wygłosiło kilku zaproszonych gości: prof. Tomasz Szlendak (UMK) z perspektywy socjologa kultury, ks. prof Andrzej Szostek (KUL) z perspektywy etyki i teologii moralnej, p. Michał Komar z perspektywy twórcy i członka zarządu ZAiKS, p. Zbigniew Krzywański (członek zespołu Republika) z perspektywy artysty i prof Andrzej Adamski (UMK) z perspektywy prawnej. W dalszej dyskusji wzięli udział zaproszeni gości, m. in. europoseł Tadeusz Zwiefka, byli rektorzy UMK prof Andrzej Radzimiński i prof Andrzej Jamiołkowski, dyrektor generalny ZAiKS Krzysztof Lewandowski, ks. prof Mirosław Mróz (UMK), dr Joanna Taczkowska-Olszewska (WSKSiM), dr Dawid Bunikowski (WSB) oraz red. Winicjusz Schulz.

Dyskutanci zwracali uwagę na różne aspekty omawianego zagadnienia. Bez wątpienia rozwój technologii informatycznych sprawił iż coraz wiecej osób tworzy dobra kultury a zarazem zmieniają się ich kanały dystrybucji. Podkreślano iż inne regulacje dotyczą praw autorskich w odniesieniu do utworów artystycznych, inne w kwestii prac akademickich a jeszcze inne tam, gdzie z praw autorskich dochód czerpią koncerny np. farmaceutyczne czy biotechnologiczne. Nie rozwiązanym problemem są znaczące zyski czerpane przez pośredników z rozpowszechniania dzieł z naruszeniem praw autorskich.

Piątkowa dyskusja w gronie ekspertów była jednak tylko wstępem do kolejnej, otwartej dla publiczności, części sympozjum.


 

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń