Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa

W środę 12 grudnia zostały przeprowadzone w Centrum Dialogu wojewódzkie Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przygotowanie Założeń Umowy Partnerstwa to jeden z kluczowych etapów prac nad dokumentami określającymi zasady wykorzystania funduszy z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi cykl  16 konferencji regionalnych, podczas których dokument jest konsultowany z przedstawicielami województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

„Umowa Partnerstwa” jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym, określającym zakres i sposób interwencji Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie „Umowy Partnerstwa” poprzedza sformułowanie i przyjęcie przez rząd założeń do tego dokumentu. „Założenia Umowy Partnerstwa” stanowią podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowania regionalnych programów operacyjnych. Po przyjęciu „Umowy Partnerstwa” przez Radę Ministrów będzie ona negocjowana z Komisją Europejską. Jej uzgodnienie pozwoli na rozpoczęcie wdrażania nowej perspektywy finansowej.

Konferencja były okazją do dyskusji nad kształtem umowy partnerskiej - kontraktu między Polską a Komisją Europejską. Ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w konsultacjach brał udział podsekretarz stanu min. Paweł Orłowski wraz z grupą urzędników z Warszawy. Region był reprezentowany przez marszałka województwa Piotra Całbeckiego, przedstawicieli zarządu województwa i radnych sejmiku, prezydentów miast z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim oraz wiceprezydentami Bydgoszczy Danutą Ciemniak Janem Szopińskim, burmistrzów i urzędników miejskich oraz przedstawicieli świata nauki oraz organizacji społecznych. Spotkanie było transmitowane on-line na stronie ministerstwa.

Informacja o spotkaniu na stronie województwa »

Informacje o spotkaniu na stronie ministerstwa »

Informacja w TVP Bydgoszcz »

Informacja w portalu gazeta.pl »


Program konferencji

„Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Założenia Umowy Partnerstwa" – konsultacje regionalne.

12 grudnia 2012 r.

Centrum Dialogu, Toruń, Pl. Bł. S. Frelichowskiego 1

12.00 – 12.30    Briefing prasowy z udziałem Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie  Rozwoju Regionalnego
12.30 – 12.40    Otwarcie konferencji - Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
12.40 – 13.10    Założenia umowy partnerstwa – Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
13.10 – 13.30    Wyzwania i kierunki rozwoju województwa w okresie 2014-2020 - Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
13.15 – 13.45    Przerwa kawowa
13.45 – 14.45    Dyskusja
14.45 – 15.00    Podsumowanie konferencji - Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
15.00 – 15.45    Lunch


 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń