Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

FIDES et ACTIO. Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne

W dniach 18-20. kwietnia 2013 roku w auli Centrum Dialogu odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne "FIDES ET ACTIO. OD WIARY DO EWANGELIZACJI" organizowane przez Wydział Teologiczny UMK. Było ono poświęcone teologii wiary i obejmie refleksję nad biblijnym rozumieniem wiary, jej systematyzacje w historii teologii oraz wyzwania pastoralne. Tematyka sympozjum wpisała się zarazem w przeżywany w Kościele Katolickim Rok Wiary.

Była to zatem okazja do pogłębionego spojrzenia na wiarę, która stanowi fundament chrześcijańskiej moralności (actio) i nie może zostać zawężona to jednowymiarowego ujęcia. Organizatorzy świadomie nawiązali do tytułu jednej z książek o. Wojciecha Giertycha OP (Fides et actio), Teologa Domu Papieskiego i również jednego z Prelegentów, aby zwrócić uwagę na imperatyw rozwijania i przekazywania daru wiary, który wprowadza na drogi nowej ewangelizacji. Każdy z trzech dni sympozjum miał swój temat przewodni. W czwartek mówiono o wierze – czym ona jest. W piątek – o wzroście wiary, zaś sobota była poświęcona tematowi ewangelizacji.

Korzystając z doświadczenia zaproszonych gości z różnych części Europy (Hiszpanii, Słowacji, Włoch, Białorusi) oraz reprezentujących różne dziedziny teologii, podejmiemy pytanie o aktualny stan wiary, skuteczność dotychczasowych form ewangelizacji i niezbędne kierunki systematycznej refleksji nad wiarą w czasach ponowoczesnej konfiguracji kulturowej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: ks. prof. Romano Penna (Rzym), ks. prof. Manlio Sodi (Rzym), ks. prof. Jose Villar (Pampeluna), ks. prof. Ramiro Pellitero (Pampeluna), o. prof. Wojciech Giertych OP (Watykan), o. prof. Jacek Salij (Warszawa), ks. prof. Krzysztof Góźdź (Lublin) oraz teologowie środowiska lubelskiego, poznańskiego, olsztyńskiego i toruńskiego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UMK - ks. bp Andrzej Suski, Biskup Włocławski - ks. bp Wiesław Mering, Biskup Pelpliński - ks. bp Ryszard Kasyna oraz marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Patronat medialny nad sympozjum objął portal internetowy wiara.pl, Gość Niedzielny, Radio Plus oraz regionalny "Głos z Torunia".


Relacja z sympozjum na stronie Urzędu Marszałkowskiego »

Relacja w tygodniku "Niedziela"


 

fides at actio

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń