Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji LokalnejFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizowała w Centrum Dialogu w dniu 22 maja 2013 r. Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Było to zebranie inaugurujące regularne spotkania tego Forum, podczas którego przyjęto jednogłośnie regulamin, wybrano zarząd oraz uchwalono wysokość kwartalnej składki członkowskiej.

Część merytoryczna spotkania, którą prowadził biegły rewident – Pan Artur Raciński poświęcona była problematyce skonsolidowanego bilansu JST.

Zostały omówione zasady sporządzania bilansu, przedstawione przykłady najczęściej występujących i sprawiających w praktyce największe trudności korekt i wyłączeń konsolidacyjnych.

Inicjator spotkań - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (założona w 1989 r.) jest największą w Polsce organizacją pozarządową wspierającą rozwój samorządności w Polsce. Jedną z form budowania więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego są fora samorządowe organizowane przez Fundację w różnych województwach, adresowane do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń