Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

51. Sympozjum Biblistów Polskich

W dniach 17-19 września w Centrum Dialogu odbędzie się X Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 51. Sympozjum Biblistów Polskich.

W programie przewidziano m.in. następujące referaty:

  • KS. DR HAB. ZDZISŁAW PAWŁOWSKI, Wiara i metoda w interpretacji Biblii. Przekaz wiary czy przekaz wiedzy: biblijna interpretacja na rozdrożu.
  • KS. DR WOJCIECH WĘGRZYNIAK, Soteriologiczna lektura Biblii na przykładzie Psalmu 1.
  • KS. DR HAB. MIROSŁAW WRÓBEL, Rabiniczna antyewangelia w kontekście polemiki pomiędzy Synagogą i Kościołem.
  • KS. DR ZBIGNIEW GROCHOWSKI, Figury retoryczne pytań w pierwszej części Męki Pańskiej w Ewangelii Jana (J 18,1-27).
  • KS. DR HAB. JÓZEF KOZYRA, Paweł z Tarsu – niewierzący i wierzący.
  • KS. PROF. DR HAB. BOGDAN PONIŻY, Hymniczna relektura przeszłości: Księga Mądrości 10,1-14.
  • KS. DR MARCIN KOWALSKI, Jak chwaląc siebie oddać chwałę Panu? Strategia i dynamika Pawłowej periautologii w 2 Kor 10 – 13.
  • DR KATARZYNA KIEJDO, Inspiracje greckie opowiadania o śnie i obłąkaniu króla w Dn 4,17-19.22.

Podczas zjazdu wybrany zostanie także Zarząd Stowarzyszenia Biblistów Polskich na III kadencję (2013-2018).

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń