Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Księgozbiór ks. Józefa Sadzika w Centrum Dialogu

W sierpniu 2013 r. Centrum Dialogu otrzymało w darze księgozbiór ks. Józefa Sadzika. Ks. Sadzik był duszpasterzem polonijnym we Francji i założycielem i długoletnim dyrektorem wydawnictwa Éditions du Dialogue. Jego dziełem jest znana seria "Znaki Czasu", prezentującą dzieła wybitnych myślicieli i pisarzy religijnych. Zainicjował także działalność Centre du Dialogue - ośrodka polonijnego w Paryżu o charakterze odczytowo-dyskusyjnym. W krótkim okresie czasu stał się on jednym z najważniejszych miejsc polskiego życia intelektualnego i religijnego w Paryżu. W spotkaniach brali udział głównie Polacy z kraju i emigracji, niezależnie od orientacji politycznej i głoszonych poglądów.

Ks. Józef Sadzik przyjaźnił się z wielu wybitnymi twórcami kultury emigracyjnej, wywierając na nich duży wpływ. Byli wśród nich Czesław Miłosz, Józef Czapski, Jerzy Giedroyć, Sławomir Mrożek czy Gustaw Herling-Grudzińśki. We wspomnieniach przedstawiano go jako nieprzeciętną osobowość, gorliwego kapłana i oryginalnego myśliciela religijnego.

Ks. Sadzik był także wieloletnim przyjacielem Czesława Miłosza. To on zainspirował poetę do podjęcia prac nad przekładami Biblii.

Księgozbiór ks. Sadzika przekazali nam znani działacze polonijni, państwo Józef Rudek i Alicja Połap.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń