Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Zjazd Patrologów

W dniach 23-25 września 2013 r. Centrum Dialogu będzie gościć polskich patrologów na zjeździe Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski. Temat zjazdu brzmi: Wiara w rozumieniu Ojców Kościoła.

W programie zjazdu znajdują się następujące referaty:

 • ks. dr hab. Waldemar Turek (Rzym) – Bóg, w którego wierzą chrześcijanie według Prima Clementis
 • ks. dr hab. Norbert Widok, prof. UO (Opole) – Wiara Jezusa Chrystusa. Refleksje w oparciu o listy Ignacego Antiocheńskiego
 • p. dr Anna Zmorzanka (Lublin) – Pistis w „Pistis Sophia” (komunikat)
 • o. dr hab. Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM, prof. UMK (Toruń) – Wyznanie wiary w kontekście korespondencji Bazylego Wielkiego (komunikat)
 • p. dr Helena Karczewska (Warszawa) – Wiara w życiu człowieka w ujęciu św. Hilarego z Poitiers
 • ks. dr Arkadiusz Nocoń (Rzym) – Początek wiary („initium fidei”) w rozumieniu Jana Kasjana
 • o. dr hab. Dariusz Kasprzak, prof. UPJPII (Kraków) – Wiara w niebo i życie wieczne u zachodnich Ojców Kościoła
 • ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (Lublin) – Wiara u św. Augustyna – aspekt filologiczny
 • ks. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Włocławek) – Racjonalność aktu wiary według św. Augustyna
 • ks. dr Marcin Wysocki (Lublin) – Wiara w listach św. Ambrożego (komunikat)
 • s. dr Marta Ziółkowska (Lublin) – Wiara u św. Grzegorza Wielkiego (komunikat)
 • ks. dr hab. Michał Kieling (Kalisz – Poznań) – Biblia a „regulae orthodoxiae”  w ujęciu Kasjodora (komunikat)
 • ks. dr hab. Andrzej Uciecha (Katowice) – Wiara  w pismach Afrahata
 • ks. dr Rafał Zarzeczny SI (Rzym) – O wierze Kościoła etiopskiego (komunikat)

Zostaną także zaprezentowane rozprawy doktorskie:

 • s. dr Blanka Szymańska OSB (Ełk) – Formacja mnicha w „Regułach” monastycznych św. Bazylego Wielkiego
 • o. dr Szymon Hiżycki OSB (Tyniec) – Hermeneutyka i egzegeza biblijna w pismach Ewagriusza z Pontu
 • ks. Szymon Górski (Kielce) – „Wielki umysł”czy „głupiec, który mówi: nie ma Boga”? Natura i cechy zła osobowego w pismach Orygenesa
 • ks. dr Adam Zmuda (Poznań) – Działanie złego ducha i walka z nim w ujęciu św. Jana Chryzostoma
 • ks. dr Dariusz Zalewski (Ełk) – La struttura della Chiesa Africana negli scritti di Tertulliano
 • ks. dr Michał Sołomieniuk (Gniezno) – Animi motus in sermonibus „De excessu fratris” sancti Ambrosii Mediolanensis
 • ks. dr Adam Wilczyński (Kielce) – Walka duchowa w Moraliach św. Grzegorza Wielkiego
 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń