Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

XIX Colloquia Torunensia - Prawda i uczciwość w życiu publicznym

XIX Colloquia TorunensiaW dniach 8-9 listopada 2013 r. odbyły się XIX Colloquia Torunensia. Tematem debaty była "Prawda i uczciwość w życiu publicznym. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu!"

Pierwsza, zamknięta część obrad miała miejsce w piątek, 8 listopada w Centrum Dialogu. Była to dyskusja panelowa zaproszonych ekspertów, mająca za zadanie sprecyzować i uporządkować pojęcia oraz płaszczyzny dyskusji, a także rozeznać najważniejsze zjawiska i spory dotyczące tegorocznego tematu. Była ona zarazem podstawą do otwartej debaty publicznej, która miała miejsce dzień później w Dworze Artusa.

Piątkowe seminarium było moderowane przez prof. Ryszarda Wiśniewskiego, etyka z UMK. Wystąpienia wprowadzające wygłosili: prof Krzysztof Stachewicz - Aksjologia prawdy, ks. prof. Mirosław Mróz - Prawda i uczciwość w perspektywie filozofii dialogu, prof. Wojciech Polak - Kłamstwo w sferze publicznej a kryzys systemów demokratycznych na świecie, prof. Marek Jezierski - Prawda i uczciwość w praktyce marketingu politycznego oraz dr Sławomir Drelich - Prawda i uczciwość w praktykach populistycznych. Jako paneliści głos zabiorą także: red. Paweł Wroński, prof. A. Zybertowicz oraz ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz.

Sobotnia część miała charakter otwarty.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń