VII Konferencja naukowa poświęcona Wandzie Szuman

Katedra Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman
serdecznie zapraszają w dniu 6 grudnia 2013 r. na VII Konferencję naukową poświęconą Wandzie Szuman:

W  drodze  ku  dorosłości   -   mieszkalnictwo  wspomagane

PROGRAM:

11.00 – 11.20 Rozpoczęcie Konferencji, wprowadzenie (dziekan WNP UMK, prezes KSON DT)

11.20 – 13.00 część referatowa:
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych - Krystyna Mrugalska,  Honorowy Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa
Stargardzki model mieszkalnictwa wspomaganego - Kazimierz Nowicki,  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stargard Szczeciński
Nadzieje i szanse na samodzielność dziecka - Jan Młynarczyk, Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”, Toruń

13.00 – 13.30 część panelowa:  prof. Małgorzata Kościelska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz; Maria Dreszer, pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych; dr Beata Borowska-Beszta, UMK, Toruń

PRZERWA  (kawa, herbata)

14.00 – 15.30 część referatowa:
Życie we wspólnocie Arka - Lucyna Stark,  Bartłomiej Dąbrowski, Arka, Poznań
Mieszkalnictwo wspomagane w Nidzicy - Ewa Gałka, Anna Felińska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Nidzica
Projekt „Grono” - Marek Sołtys, Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Warszawa

15.30 – 16.00 część panelowa: Aleksandra Poeplau, pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny;  prof. Andrzej Wojciechowski, UMK Toruń; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Barbara Momot, UMK Toruń

16.00 – 16.30  Zakończenie Konferencji

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2013 roku (piątek), w Centrum Dialogu Jana Pawła II,  Pl. S.Frelichowskiego 1 w Toruniu