Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Wywiad z ks. Bogusławem Dygdałą

W "Głosie z Torunia", diecezjalnym dodatku do tygodnika "Niedziela" na 19 I 2013 r. ukazał się wywiad z ks. Bogusławem Dygdałą, dyrektorem Biblioteki Diecezjalnej i wicedyrektorem Centrum Dialogu. Zachęcamy do zapoznania się z nim, a dla osób nie mających dostępu do tej gazety zamieszczamy skan tekstu.

Pełny tekst wywiadu (wersja drukowana została nieznacznie skrócona):

Siewcy przyszłości. Z ks. dr. Bogusławem Dygdałą dyrektorem Biblioteki Diecezjalnej i Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, rozmawia Helena Maniakowska.

- Helena Maniakowska: - Jakie były koleje losu zanim Ksiądz został Dyrektorem Biblioteki i Centrum Dialogu im. Jana Pawła II?

- Ks. dr Bogusław Dygdała: Moje kapłańskie powołanie rodziło się powoli w mojej rodzinnej parafii p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu. Tam, dzięki księżom wikarym, coraz bardziej angażowałem się w życie Kościoła, przede wszystkim w grupie młodzieży oazowej, gdzie wzrastałem duchowo m. in. dzięki wyjazdom na rekolekcje. Wikarymi byli wówczas ks. Sylwester Dober, a następnie ks. Andrzej Piesik. Udzielając się przy parafii, odkrywałem, na jaką drogę wzywa mnie Pan Bóg. Potem przyszła decyzja wstąpienia do Seminarium Duchownego w Pelplinie. W trakcie mojej nauki dokonany został podział diecezji, więc po 3 latach w seminarium pelplińskim byłem świadkiem powstawania i pierwszych lat funkcjonowania seminarium w Toruniu. Kiedy już zostałem kapłanem moim pierwszym miejscem pracy była parafia Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie w Toruniu. Oprócz podstawowych obowiązków parafialnych angażowałem się w pracę z dziećmi i młodzieżą. Bardzo sobie cenię to doświadczenie, bo młodzież i dzieci to grupa bardzo wymagająca, ale też i wdzięczna. W tym samym czasie odbywałem studia specjalistyczne z historii, zwieńczone doktoratem. W pracy naukowej zająłem się dziejami parafii diecezji chełmińskiej w okresie przedrozbiorowym. Dzięki tym studiom poznałem historię obszaru obejmowanego obecnie przez diecezję toruńską.

- Od dwóch lat jest już Ksiądz dyrektorem Biblioteki i Centrum Dialogu. Jakie są dalsze plany rozwojowe, czy można powiedzieć, że Biblioteka jest jedną z największych na terenie Polski północnej?

- Po obronie doktoratu przyszła propozycja od ks. bpa Andrzeja Suskiego, żeby zająć się biblioteką i od czterech lat jestem dyrektorem Biblioteki Diecezjalnej. Początkowo mieściła się ona w gmachu Seminarium Duchownego w Toruniu. Moi poprzednicy dobrze zorganizowali zbiory biblioteki i zebrali grupę oddanych pracowników. Należy jednak ciągle iść do przodu i korzystać z nowych możliwości technologicznych. Skończyły się czasy katalogów kartkowych, a standardem stały się elektroniczne bazy katalogowe. Podjęliśmy współpracę z Biblioteką Uniwersytecką UMK i weszliśmy w komputerowy system biblioteczny „Horizon”. Obecnie wszystkie książki są katalogowane tylko i wyłącznie w sposób elektroniczny, a nasz katalog można przeszukiwać on-line z dowolnego miejsca na świecie przez 24h na dobę. Dzięki temu nasza biblioteka stała się bardziej znana, a książki łatwiej dostępne. Po podpisaniu umowy z centralnym katalogiem akademickim NUKAT, nasz księgozbiór stał się zauważalny w skali kraju. Prawdziwą rewolucją była przeprowadzka zbiorów do nowego gmachu Centrum Dialogu zbudowanego w latach 2011-2012 r. na dziedzińcu Seminarium. Budynek ten powstał przy znaczącym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dzięki pomocy miasta Torunia. Książki są teraz udostępniane czytelnikom bezpośrednio w tzw. wolnym dostępie – każdy może podejść do półki i przeglądać księgozbiór w poszukiwaniu interesującej go pozycji. Co ważne, z biblioteki mogą korzystać nie tylko klerycy czy studenci, ale także wszyscy wierni świeccy naszej diecezji – serdecznie więc zapraszam. Ilością zbiorów nie dogonimy największych bibliotek Torunia, jak choćby Biblioteki Uniwersyteckiej czy Książnicy Kopernikańskiej. Mamy tylko pewien profil zbiorów – teologiczny i z historii Kościoła, i tu staramy się nie tyle iść w ilość, ale w jakość zbiorów. Posiadamy wiele pozycji, które są w Polsce trudno dostępne. W budynku Centrum Dialogu mamy także 2 nowoczesne sale konferencyjne, w których są organizowane różne sympozja i spotkania. Korzystają z nich ruchy naszej diecezji, naukowcy z toruńskiego uniwersytetu, a także liczne instytucje samorządowe.

- „Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości” to piękne słowa Henryka Sienkiewicza wyryte na cokole jego pomnika przy Centrum Dialogu. Czy czuje Ksiądz wagę tych słów realizowanych w Centrum?

- Te słowa Henryka Sienkiewicza zapisane przez niego podczas wizyty w katedrze w Płocku, miały oddawać znaczenie Kościoła w dziejach naszego narodu. Mam wrażenie, że w sposób szczególny realizują się właśnie w naszym Centrum, gdzie poprzez lekturę książek naukowych czy organizowane konferencje, cały czas siejemy w przyszłość. Dzisiaj coraz częściej spotyka się opinie, że w dobie internetu, książki tracą na swoim znaczeniu. Nie do końca jest to prawdą. Z pewnością w sieci można bardzo szybko i bez wysiłku znaleźć informację praktycznie na każdy temat. Jest to jednak często wiedza bardzo powierzchowna, krótka i kopiowana w wielu miejscach, będąca jedynie pierwszym przybliżeniem danego zagadnienia. Jednak internet nie zastąpi informacji, którą można znaleźć w książkach w bibliotece. Cały czas jest wydawanych dużo nowych pozycji, ukazujących wiele zagadnień znacznie bardziej szczegółowo niż to można znaleźć w sieci. Tak więc zapraszam też do Biblioteki w Centrum Dialogu, a dodatkowe informacje o naszych zbiorach oraz bieżącej działalności można znaleźć na stronie internetowej www.bibdiec.pl

 

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń