Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Rada Katechetyczna

Diecezja ToruńskaW dniu 15 lutego 2014 r. w Centrum Dialogu odbyło się spotkanie Rady Katechetycznej diecezji toruńskiej. W jej skład wchodzą metodycy katechezy, wizytatorzy dekanalni oraz delegowani przedstawiciele katechetów z każdego dekanatu. Obradom rady przewodniczył bp Józef Szamocki,

który omówił też sprawy bieżące, a referat programowy wygłosiła s. dr Elżbieta Sozańska. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń