Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Sympozjum "Wychowanie inaczej. Gender – o co tu chodzi?"

Wychowanie inaczej. Gender – o co tu chodzi???W sobotę 29 marca 2014 r. w Centrum Dialogu odbyło się sympozjum pt. "Wychowanie inaczej. Gender – o co tu chodzi?". Organizatorem spotkania była Diakonia Ewangelizacji Domowego Kościoła. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z sympozjum (poniżej)

Spotkanie zainaugurował wykład ks. Sławomira Kostrzewy pod tytułem „Odebrać dzieciom niewinność. Ideologia, która szkodzi”. Prelegent zmierzył się z tematem wpływu lansowanych ideologii i programów wypływających z gender na rozwój młodego człowieka. W jego ocenie, obecne wzorce edukacyjne, które pewne grupy starają się wprowadzić do szkół bez wiedzy rodziców, nie powinny być zaakceptowane. Następnie ks. Kostrzewa dotknął problemu zagrożeń duchowych dzieci i młodzieży w popkulturze. Kapłan, przedstawiając fakty z otaczającej rzeczywistości, wskazał, że pewne negatywne zachowania najmłodszych mają swoje podłoże w treściach, które są im podawane.

Kolejni prelegenci – Danuta i Dariusz Stępniowie – w swoim wystąpieniu zauważyli, że obecnie w szkole czy poza nią wypacza się obraz człowieka poprzez przymusową i bezwiedną seksualizuję dzieci. Z kolei poseł PiS Anna Sobecka mówiła o „odciśnięciu” ideologii gender w społeczeństwie. Jak wskazała, realizowane jest to poprzez zmiany prawne i decyzje polityków, i tu też bez wiedzy społeczeństwa. W swoim wystąpieniu poseł Sobecka zwróciła uwagę, że gender ukrywane jest pod płaszczykiem pięknych idei i słów, jak choćby w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Wykładowca KUL prof. dr hab. Robert Ptaszek podjął próbę przybliżenia destrukcyjnego wpływu gender na kulturę chrześcijańską. – Nasza kultura znajduje się teraz w centrum konfliktu. Konfliktu, którego skutki trudno sobie wyobrazić. Będą one miały skutki nie tylko dla naszej kultury, ale niewątpliwie dla nas, dla naszych dzieci, dla Kościoła i – co jest bardzo istotne – dla zbawienia naszej nieśmiertelnej duszy. Konflikt ten jest o tyle istotny, że obie strony okopały się na swoich pozycjach – stwierdził prof. Ptaszek.

Relacja na podstawie portalu Nasz Dziennik


 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń