Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

TEKA - Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka

TEKA Człowiek - Ciało i DuchW dniach 25-26 września 2014 r. w Centrum Dialogu odbędzie się druga edycja Teologiczno-Etnologicznej Konferencji Akademickiej (TEKA). Nazwa konferencji to „Człowiek – ciało i duch”. Ma ona na celu poznanie egzystencji ludzkiej, szczególnie zaś tej związanej z wiarą i religią. W tym roku szczególnie położy naciska na dwoistości natury ludzkiej rozdartej pomiędzy tym, co cielesne, a tym, co duchowe.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Adresowana jest do studentów i doktorantów antropologii, archeologii, archiwistyki, etnologii, filozofii, historii, kierunków filologicznych, kierunków medycznych, kulturoznawstwa, nauk o rodzinie, pedagogiki, prawa, psychologii, religioznawstwa, socjologii i teologii.

 

 

Program II Teologiczno-Etnologicznej Konferencji Akademickiej CZŁOWIEK – CIAŁO I DUCH

25 września 2014 rok (czwartek, Dwór Artusa)
16:00 – Rozpoczęcie Konferencji Akademickiej „Człowiek – ciało i duch”
Wykłady inauguracyjne:
17:30 – Projekcja filmu Stachura (reż. T. Kudyba 2014)
18:30 – Panel dyskusyjny


26 września 2014 roku (piątek, Centrum Dialogu)
9:00 – MSZA ŚWIĘTA – przewodniczy ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski - ordynariusz legnicki
10:00 – Wykłady ogólne: (prowadzenie Bartosz Arkuszewski)
1. Ks. Bp prof. Zbigniew Kiernikowski: Człowiek: od Bożego zamysłu przez sprzeniewierzenie się do pełni człowieczeństwa
2. mgr Karolina Olszewska: „Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano” (Ap 16, 15). Jak rozumieć to błogosławieństwo?
3. Dr Rafał Beszterda: Holistyczne systemy "medyczne" w Indiach
4. mgr Anna Kmieć: Tworzenie graffiti jako element duchowości człowieka

11:30 – Przerwa kawowa

12:00 Panele tematyczne:
PANEL TEOLOGII PRAKTYCZNEJAULA (prowadzenie mgr Karolina Olszewska)
12:00 – ks. mgr Michał Kossowski – Męskość i kobiecość w teologii biblijnej Księgi Rodzaju 1-2
12:15 – dr Krzysztof Pilarz – Znaczenie rodziny chrześcijańskiej w holistycznym wychowaniu człowieka
12:30 – Zofia Barwińska – Człowiek jako istota cielesno-duchowa w ujęciu wybranych Ojców Kościoła na przykładzie ich tekstów
12:45 – mgr Michał Mikołajczak – „ażeby Chrystus w nas był ukształtowany” – o potrzebie zewnętrznego i wewnętrznego przeżywania wiary
13:00 – mgr Elena Grigoryeva – Antropologia temperą pisana (wizja człowieka w staroruskiej ikonie)
13:15 - Dyskusja
PANEL PRAWNO – HISTORYCZNYAULA II PIĘTRO (prowadzenie mgr Anna Kmieć)
12:00 – Tomasz Kuliński – Dualizm natury ludzkiej, jako czynnik determinujący relacje między religią i prawem w śródziemnomorskim kręgu kulturowym
12:15 – mgr Mirosław Kucharski – Sokolstwo polskie we Francji, związek ducha i ciała
12:30 – Agnieszka Dąbek – Człowieczeństwo w czasie Holokaustu. Postawy księży rzymskokatolickich wobec ludności żydowskiej w Polsce wg archiwum Yad Vashem w Jerozolimie
12:45 – Kinga Michalak – Duchowość średniowiecznego rycerstwa
13:00 – Maciej Stawiski – Duchowość dominikanów i ich stosunek do spraw ciała w średniowieczu
13:15 – mgr Mateusz Zmudziński – Troska wspólnot religijnych o swoich członków za ich życia, jak i po śmierci
13:30 - Dyskusja
PANEL PSYCHOLOGICZNO – KOGNITYWISTYCZNYSALA DYSKUSYJNA (prowadzenie Bartosz Arkuszewski)
12:00 – mgr Janusz Guzowski – Dlaczego wierzymy w coś, czego nie widać? Myślenie esencjalistyczne z perspektywy nauk kognitywnych
12:15 – mgr Anna Gładkowska – Szalony czy opętany? Terapia czy egzorcyzmy? Psychologia a religia
12:30 – mgr Mariusz Finkielsztein – Nuda – choroba duszy czy przypadłość ciała? Refleksja nad przyczynami emocji nudy
12:45 – mgr Agnieszka Wloka – Umartwienia cielesne w aspekcie historyczno - psychologicznym
13:00 - Dyskusja

13:45 – Przerwa obiadowa

15:00 – Panele tematyczne:
PANEL FILOZOFICZNO – ANTROPOLOGICZNY - AULA (prowadzenie Paulina Małkowska)
15:00 – ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński – Człowiek – brakujące ogniwo w procesie ewolucji, czy ktoś więcej?
15:15 – mgr Beata Rybacka – „Zwycięstwo, słabość i wrażliwość pośród przemocy i zła” na podstawie koncepcji dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
15:30 – Damian Dorocki – „Skutek – przyczyna” czy „wpływ i odpowiedź”? Podmiotowy wymiar antropologii arminiańskiej
15:45 – mgr Piotr Biłgorajski – Ograniczenia fizykalizmu w filozoficznym sporze o istnienie ludzkiej duszy
16:00 – mgr Paweł Pałasiński – Duch podporządkowany ciału. Człowiek stający się w filozofii Fryderyka Nietzschego
16:15 – Dyskusja
PANEL TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ - AULA II PIĘTRO (prowadzenie mgr Anna Kmieć)
15:00 – ks. dr Janusz Chyła – Kim jesteśmy? Najważniejsze pytanie
15:15 – mgr Maciej Bołkowiec – „Cóż to jest prawda?” – wątpliwość Piłata czy każdego człowieka? Sens pytania o prawdę w antropologicznych rozważaniach J. Ratzingera/ Benedykta XVI
15:30 – mgr Aleksander Sztramski – Ciało, dusza, duch – dylematy terminologiczne
15:45 – mgr Grzegorz Malec – Nauka i religia: wrogowie czy sprzymierzeńcy?
16:00 - Dyskusja

16:15 – Zakończenie konferencji

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń