Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

VI Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym

sekty profilaktykaLudzie wolności czy zniewolenia? Sekty, alternatywne formy duchowości i religijności – patologiczne i destrukcyjne czy twórcze i konstruktywne? Wyzwania profilaktyki społecznej - 22 października 2014 r.

Pedagodzy, teologowie i prawnicy rozmawiali w Centrum Dialogu na temat wpływu niekonwencjonalnych form religijności na życie człowieka. Spotkanie odbyło się w ramach VI Toruńskiego Sympozjum poświęconego Alternatywnym Ruchom Religijnym.

Głównym punktem spotkania była konferencja zatytułowana „Ludzie wolności czy zniewolenia? Sekty, alternatywne formy duchowości i religijności – patologiczne i destrukcyjne czy twórcze i konstruktywne?”. Prelegenci wygłosili referaty na temat profilaktyki społecznej wobec zgubnych działań sekt religijnych. Przedstawione zostały też programy edukacyjne w zakresie przeciwdziałania psychomanipulacji religijnej.

Charakter tegorocznego sympozjum wiąże się z rozległą objętością pojęcia ‘profilaktyki społecznej’. Zwrot ten kojarzony jest głównie z pedagogiką, psychologią, socjologią, czerpie również z dorobku nauk medycznych, filozofii, teologii, prawa czy kryminalistyki. Jednak ostatnimi czasy coraz częściej jest poruszana kwestia o roli tzw. nowych mediów i roli Kościoła w profilaktyce. Konferencja zgromadziła wielu naukowych specjalistów, od dawna badających temat profilaktyki społecznej. Podczas  konferencji padło wiele pomysłów jak chronić się przed psychomanipulacją sekt, jednak jako najskuteczniejszy został wymieniony zdrowy rozsądek, a także świadomość, że przebywanie wśród ludzi, przyjaźń, braterstwo i miłość okazują się jedynym skutecznym środkiem profilaktycznym, a w ostateczności – terapeutycznym, wobec zagrożeń współczesnego świata.

Sympozjum i konferencja odbyły się w ramach zadania pt. „Monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Relacja na stronie województwa »

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń