Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Spotkanie z ks. prof. Dariuszem Oko

ks. OkoW sobotę 13 XII 2014 r. odbyło się w centrum Dialogu spotkanie z ks. dr hab. Dariuszem Oko. Jest on jest filozofem i teologiem, wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Spotkanie było zatytułowane: "Od tolerancji do totalitaryzmu. Prawda o gender".

Ks. Oko scharakteryzował główne założenia ideologii gender, a także metody, przy pomocy których jest ona propagowana i wdrażana w życie społeczeństw. Prelegent wskazał na ateistyczne korzenie tej ideologii. U jej źródeł stoi radykalne odrzucenie Boga jako Stwórcy świata i człowieka, jako Dawcy sumienia, jako ostatecznego odniesienia w poszukiwaniu prawdy.

Spotkaniu towarzyszy wystawa prac łódzkiej artystki p. Ireny Wodzinowskiej.

Film z wykładu - cz. 1 »

Film z wykładu - cz. 2 »

 


 

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń