Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Spotkanie logopedów

W dniu 8 grudnia gościliśmy w Centrum Dialogu Kujawsko-Pomorski oddział Polskiego Związku Logopedów. Było to spotkanie podsumowujące rok 2014.

W programie przewidziano:

A. pierwsze z cyklu szkoleń zorganizowanych w ramach programu „Wykorzystanie symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania i pisania w terapii dzieci z Opóźnionym Rozwojem Mowy” - prowadząca mgr Anna Kuskowska;
B. podsumowanie 15-lecia PZL zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskego;
C. sprawy różne (podsumowanie roku 2014, kierunki działań na rok 2015, wybór osób do nagród państwowych i resortowych);
D. okazjonalny tort.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń