Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym

W dniach 29 I - 4 II 2015 r. w Centrum Dialogu jest prezentowana  wystawa „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym”. Została ona przygotowana przez bydgoską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej.

Wystawa składa się z 24 paneli, na których przedstawiono zdjęcia i dokumenty, obrazujące bezprawny i wyjątkowo brutalny system rządów okupacyjnych, zaprowadzonych przez Niemców w 1939 r. na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Na potrzeby ekspozycji zebrano bogaty materiał ilustracyjny, dokumentujący fizyczną eksterminację ludności, wysiedlenia, obozy oraz polskie straty materialne. Pokazano również życie codzienne Polaków pod okupacją i lokalną konspirację antyhitlerowską. Ważnym elementem wystawy są materiały obrazujące funkcjonowanie administracji niemieckiej na Kujawach i Pomorzu oraz związany z tym ceremoniał władzy.

 

Ekspozycja towarzyszyła pokazowi filmu  "Eksterminacja inteligencji pomorskiej".

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń