Panel dyskusyjny nt. papieskiej wizji zjednoczonej Europy

We wtorek 14 kwietnia 2015 r. odbył się w Centrum Dialogu panel dyskusyjny na temat papieskiej wizji zjednoczonej Europy. Został on zorganizowany przez Instytut Tertio Millennio.

Podczas dyskusji w szczególny sposób pochylono się nad wizją zjednoczenia Europy wynikającą ze Jana Pawła II wypowiedzianych w Gnieźnie  w 1997 roku: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów."

Relacja wideo ze spotkania »