Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii i przedmiotów artystycznych

W poniedziałek 15 lutego 2016 r. odbędzie się w Centrum Dialogu Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli religii i przedmiotów artystycznych: muzyki, zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze. Tematem warsztatów będzie "Ocenianie kształtujące - praktyczne rozwiązania". Konferencja jest organizowana przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Początek konsultacji o godz. 16.30.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń