Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Forum Sekretarzy

Forum SekretarzyW dniu 9 marca 2016 r. odbyło się w Centrum Dialogu kolejne spotkanie w ramach Forum Sekretarzy. Forum działa przy Kujawsko-Pomorskim biurze Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Skupia ono sekretarzy miast i gmin z terenu województwa. Tematem szkolenia były uwarunkowania systemowe i techniki prawodawcze w legislacji samorządowej.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń