Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Sympozjum prawnicze

W dniu 22 kwietnia gościliśmy Międzynarodową Konferencję Naukową “Security in V4 constitutions and political practices”. Była ona poświęcona bezpieczeństwu państw Grupy Wyszechradzkiej w regulacji konstytucyjnej i praktyce politycznej. Organizatorem konferencji był prof. Lech Witkowski.

Plan sesji
I sesja plenarna – godz. 10.00 – 11.30.
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski, Katedra Prawa Konstytucyjnego UMK w Toruniu
Bezpečnost České republiky - Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci
Bezpečnostní otázky v judikatuře Ústavního soudu České republiky - Prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab., Metropolitan University Prague
A biztonság alkotmányjogi szabályozása Magyarországon - Dr. habil. Tímea Drinóczi, University of Pécs


Przerwa kawowa

II sesja plenarna – godz. 12.00 – 13.30.
Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ
Ústavné kategórie bezpečnosti – Slovenská republika - JUDr. Marián Giba, PhD, JUDr. Marek Domin, PhD, JUDr. Milan Hodás, PhD, Univerzita Komenského v Bratislave
Kategoria bezpieczeństwa w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. - Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Lunch

III sesja plenarna – godz. 14.30 – 15.30.
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Szmyt, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych UG
Dyskusja

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń