Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Warsztaty Talitha Kum

Talitha KumW dniach 7-8 maja odbędą się w Centrum Dialogu warsztaty ewangelizacyjne dla młodzieży organizowane przez wspólnotę "Przymierze Miłosierdzia".
Warsztaty przeznaczone dla osób w wieku 15-35 lat.
Formularz i zapisy: torun@przymierzemilosierdzia.pl - zapisy do końca kwietnia.
 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń