Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Konferencja: Doradztwo zawodowe w szkole a lokalny rynek pracy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zorganizowało 26 kwietnia 2016 r. w Centrum Dialogu konferencję pt. "Doradztwo zawodowe w szkole a lokalny rynek pracy".

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z sytuacją na lokalnym rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców oraz przygotowanie szkół i nauczycieli do efektywnego wspierania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Wzrost świadomości roli i znaczenia doradztwa zawodowego na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz profesjonalni doradcy zawodowi, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Plan konferencji

15.00 – 15.10: Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Małgorzata Trzeciak Dyrektor KPCEN
15.10 - 15.45: Zmiany na lokalnym rynku pracy – perspektywy zatrudnienia i oczekiwania pracodawców. Janusz Bokser Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
15.45 - 16.45: Profesjonalny i nieprofesjonalny doradca zawodowy w szkole – rola i zadania. Danuta Oleksiak konsultant Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
16.45 - 17.00:Przerwa kawowa
17.00 – 18.00: Pomagamy uczniowi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Małgorzata Sienna kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
18.00 – 18.15: Podsumowanie konferencji.

 

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń