Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Sesja naukowa o zespole klasztornym dominikanów w Toruniu

Kościół Dominikanów w ToruniuW dniach 17-18 listopada 2016 r. będziemy gościć w Centrum Dialogu kolejną konferencję z cyklu "Dzieje i skarby kościołów toruńskich" organizowaną przez toruński oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Cykl konferencji dotyczących świątyń Torunia oraz seria publikacji materiałów pokonferencyjnych w istotny sposób przyczyniły się do poszerzenia stanu wiedzy na temat sztuki i dziejów miasta. Najbliższa sesja będzie poświęcona gotyckiemu zespołowi klasztornemu dominikanów w Toruniu wraz z jego świątynią pod wezwaniem św. Mikołaja. Kościół św. Mikołaja był największą budowlą toruńskiego Nowego Miasta w okresie średniowiecza. I chociaż mury klasztornego założenia architektonicznego i świątyni zostały rozebrane w pierwszej połowie XIX stulecia, to relikty fundamentów oraz zachowane elementy wyposażenia i wystroju wnętrza pozostają przedmiotem badań archeologów, historyków, historyków sztuki i kulturoznawców.

17 listopada – I DZIEŃ

10.00-10.15     Otwarcie obrad

10.15-10.40     Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Badania archeologiczne kościoła oraz części północnej klasztoru wraz z korytem Strugi

10.40-11.05    Jakub Adamski, Kościół Dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie

11.05-11.30     Liliana Krantz-Domasłowska, Średniowieczny kościół dominikanów w Toruniu, konteksty bliższe i dalsze

11.30-11.55     Elżbieta Pilecka, Casus detalu architektonicznego kościoła toruńskich dominikanów a problem definiowania specyfiki sztuki regionalnej


12.00-12.30     Przerwa kawowa

12.30-13.00     Dyskusja

13.00-13.25     Anna Błażejewska, Średniowieczne wyposażenie kościoła św. Mikołaja w Toruniu a duchowość dominikańska

13.25-13.50     Anna Pacan, Kult maryjny w zakonie dominikanów w okresie średniowiecza. Zarys problematyki

13.50-14.30     Dyskusja

14.30-16.00     Przerwa obiadowa

16.00-16.25     Joanna Utzig, Wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu

16.25-16.50     Elżbieta Gajewska-Prorok, Witraże z dawnego kościoła dominikanów w Toruniu i z katedry we Włocławku. Zagadnienia technologiczne i konserwatorskie

16:50-17:15     Alicja Saar-Kozłowska, Plac dominikański w strukturze współczesnego miasta od XIX wieku

17.15-17.40     Dyskusja

 

18 listopada – II DZIEŃ

10.00-10.25     Maria Rdesińska, O obrazie Michała Archanioła z kościoła św. Mikołaja w Toruniu

10.25-10.50     Aleksandra Kasprzak, Obrazy „Męki Pańskiej” z toruńskiego kościoła dominikanów

10.50-11.15     Michał Wardzyński, Nagrobek Tylickich ze świątyni św. Mikołaja w Toruniu

11.15-11.45     Przerwa kawowa

11.45-12.00     Dyskusja

12.00-12.20    Joanna Zyzik-Lubasińska, Konserwacja obrazu Bartholomeusa Strobla „Matka Boża ze św. Mikołajem i św. Dominikiem” z kościoła dominikanów w Toruniu

12.20-12.45     Hanna Baniewicz, Ołtarze z kościoła toruńskich dominikanów – ocalone nastawy barokowe (komunikat)

12.45-13.10     Teresa Tylicka, Kościół św. Mikołaja i klasztor o. Dominikanów w Toruniu na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera i kartach albumu tzw. Pseudo-Steinera jako przejaw zainteresowań kolekcjonerskich

13.10-13.40     Dyskusja

14.00              ZAKOŃCZENIE OBRAD

 

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń