Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Konsultacje dla samorządów dotyczące Infostrady

W dniach 11-12 października 2016 r. odbędą się w Centrum Dialogu konsultacje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tematem spotkania będzie realizacja projektów "Infostrada Pomorza i Kujaw 2" oraz "Infostrada Pomorza i Kujaw 3" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Organizatorem konsultacji jest Urząd Marszałkowski.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń