Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Zabytki Lewobrzeżnego Torunia

Zabytki LewobrzeżaW sobotę 26 listopada 2016 r zapraszamy na kolejną sesję z cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia". Tym razem tematem będą zabytki lewobrzeżnego Torunia. Organizatorzy to: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, WBP Książnica Kopernikańska oraz Centrum Dialogu.

Plan spotkania:

Godz. 10.00 - Powitanie, wprowadzenie
Katarzyna KLUCZWAJD, Książnica Kopernikańska, Toruński Oddział SHS, Czy na lewobrzeżu są zabytki?
Marta SIWICKA, Dom Muz w Toruniu, UAM, „Widmowy Podgórz” – spektralne aspekty przestrzeni miejskiej
Piotr BIRECKI, UMK, Kościół na Rudaku. Mały skarb architektury toruńskiej przełomu XIX i XX wieku
Michał WIŚNIEWSKI, Zabytki w krzakach – rzecz o zapomnianych cmentarzach lewobrzeżnego Torunia

Godz. 12.00 Przerwa kawowa - Spotkanie z okazji dnia św. Bernwarda, patrona historyków sztuki

Zabytki LewobrzeżaGodz. 12.45 - Olgierd KĘDZIERSKI, Kamil TOMCZYK, Kamienie graniczne Twierdzy Toruń. Analiza obszaru lewobrzeżnej części miasta
Adam KOWALKOWSKI, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Toruński, Przyczółek mostowy – historia miejsca
Katarzyna KLUCZWAJD, Książnica Kopernikańska, Toruński Oddział SHS, Podgórska Sielanka. Z dziejów zabytków Podgórza oraz restauracyjnej przeszłości Podgórza i Torunia
Jakub POLAK, Marcin CEGLARSKI, UMK, Modernistyczny budynek szkoły na Stawkach
Joanna WALEWSKA, Instytut Historii Nauki PAN, „Cyrklem w Bydgoszcz...” Powojenne spory pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem o lokalizację radiostacji radiowej
Toruńskie Spacery Fotograficzne, Z Piasków ku Stawkom i Podgórz city

Około godz. 15.30-16.00 Podsumowanie i zakończenie obrad

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń