Posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej

W dniu 7 listopada 2016 roku w Centrum Dialogu in. Jana Pawła II w Toruniu, odbyło się drugie posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Rolą Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, w którym zasiadają przedstawiciele administracji publicznej, środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz nauki i biznesu, jest koordynowanie polityki samorządu województwa w zakresie ekonomii społecznej.

Głównym punktem spotkania była prezentacja sprawozdania z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020. Dodatkowo członkowie Komitetu przedyskutowali podział na zespoły robocze, które funkcjonować będą w ramach Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

 

Podczas posiedzenia omówione zostały także, planowane do realizacji w 2016 roku, działania w zakresie upowszechniania ekonomii społecznej w regionie, m.in. Forum Ekonomii Społecznej, spotkania sieciujące spółdzielnie socjalne w subregionach oraz certyfikacja Znakiem „Zakup Prospołeczny”, a także Regulamin przyznawania wyróżnień „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”.

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.