Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Spotkanie rejonowe dla duchowieństwa

W środę 9 listopada 2016 r. odbyło się w Centrum Dialogu spotkanie rejonowe dla duchowieństwa naszej diecezji. W spotkaniu uczestniczyli obaj biskupi oraz ponad 100 kapłanów. Tematem spotkania był zbliżający się jubileusz 25. diecezji.

Ks. Paweł Borowski przedstawił kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii diecezji, ks. Jerzy Kalinowski przybliżył rozwój administracyjny diecezji, dk prof. Waldemar Rozynkowski omówił obecność ruchów i wspólnot wiernych świeckich, a ks. prof. Dariusz Zagórski rektor WSD poinformował o sprawach seminarium i duszpasterstwa powołań

Po przerwie obiadowej komunikat na temat bezpieczeństwa obiektów sakralnych przedstawił zastępca komendanta miejskiego policji podinsp. Krzysztof Lewandowski. Następnie ks. dr Jarosław Ciechanowski omówił struktury i plany duszpasterstwa rodzin w diecezji, ks. Mariusz Wojnowski poruszył zagadnienia katechizacji a ks. Daniel Adamowicz omówił działania Caritas w naszej diecezji.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń