Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka

W czwartek 24 listopada już po raz czwarty będziemy gościć Teologiczno-Etnologiczną Konferencję Akademicką (TEKA). Przedmiotem tegorocznych obrad będzie człowiek w perspektywie mądrości i głupoty.

TEKA

Komunikaty:

KOMUNIKATY

Panel I (Aula I piętro)
14:00
mgr lic. Karolina Olszewska, UMK
„Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy” (Ap 13,18). Zachowanie mądrego w świetle imperatywu ψηφισάτω

14:15
mgr Kinga Frąckowska, UMK
Gatunek literacki Ez 17 – słowo proroka czy mędrca?

14:30
Przemysław Witkowski, UMK
Mądrość św. Józefa, głupota Heroda

14:45
mgr Agnieszka Laddach, UMK
Wzrost mądrości po rocznicy chrztu Polski i Światowych Dniach Młodzieży? Refleksje kulturologiczne o wierze

15:00
ks. dr Paweł Maciąg, KUL
Stultus stulta loquitur. Motyw mądrości i głupoty w sztuce

15:15
DYSKUSJA


15:30
PRZERWA KAWOWA


Panel II (Aula II piętro)
14:00
mgr Artur Kołodziejczyk, UŁ
Uwaga wobec własnego człowieczeństwa – mądrość czy głupstwo?

14:15
lic. Bartosz Arkuszewski, UJ
Jak mówić (mądrze) o religii? Próba analizy paradygmatów polskiego dyskursu etnologii religii

14:30
mgr Jan Wółkowski, UMK
Roztropny dialog metafizyki i nauk społecznych. Perspektywa Johna Milbanka

14:45
Witold Ziętarski, UMK
Mądrość w Księdze Przysłów 9,1-6

15:00
ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK
Mądrościowy wymiar powołania teologa


15:15
DYSKUSJA


15:30
PRZERWA KAWOWA


Panel III (Aula I piętro)
15:45
ks. mgr lic. Łukasz Waśko, UMK
Jurodiwi – głupi dla Mądrości Bożej. Rola głupców w duchowości prawosławnej


16:00
mgr lic. Magdalena Lisecka, UMK
Jurodstwo – święta głupota


16:15
dr Tomasz Kalniuk, UMK
Ruch pustelniczy pierwotnego chrześcijaństwa. Nie-ludzka mądrość, głupota czy zbiorowe szaleństwo?


16:30
mgr Alicja Soćko-Mucha, UJ
Śmiech mądrego i śmiech głupca


16:45
dr Krzysztof Pilarz, UMK
Mądrość Boża (1 Kor 1,24) i jej implikacje antropologiczno-pedagogiczne


17:00
DYSKUSJA


Panel IV (Aula II piętro)
15:45
lic. Paulina Maciejowska, UJ
Nie święci garnki lepią. Rzecz o religijności osób chorujących psychicznie


16:00
mgr lic. Arkadiusz Szczepaniak, PWT w Warszawie
Pragnienie cierpienia – masochizm, apoteoza czy poprawność?


16:15
ks. mgr lic. Edward Sito, UWM
Wzorce mądrości i głupoty w kulturze ludu Ewe


16:30
mgr Krzysztof Szlanta, KUL
„O, gdybyś znała dar Boży…” (J 4,10). Duch Święty źródłem mądrości


16:45
Mgr Wojciech Bednarczyk, UMK
Bojaźń Pańska początkiem mądrości. Dlaczego mądrość potrzebuje łaski Ducha Świętego?


17:00
DYSKUSJA

17:15
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń