Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Spotkania Forów Samorządowych

W ostatnich dniach odbyły się w Centrum Dialogu spotkania Forów Samorządowych organizowane przez Bydgoski odział Fundacji Wspierania Demokracji Lokalnej. 28 XI było to Forum Skarbników JST, 1 XII Forum Sekretarzy a 2 XII Forum Oświaty. Poświęcone one były zmianom zachodzącym w ustawodawstwie.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń