Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce.

W sobotę 22 kwietnia zapraszamy na konferencję organizowaną przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. "Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce."

Konferencja jest okazją do przeglądu stanu badań i poszukiwania nowych kontekstów dla funkcjonowania urbanistyki i budownictwa mieszkaniowego w społecznych, gospodarczych i historyczno-artystycznych realiach XX wieku.

W ramach debaty chcemy przyjrzeć się, jak na przestrzeni XX wieku, sprawdziła się idea spółdzielni w kontekście mieszkalnictwa. Planujemy prześledzić dzieje spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Postawić i odpowiedzieć na pytania o aktualność etosu spółdzielczości.  Zapoznać się z historiami i działalnością polskich kooperatyw mieszkaniowych, przede wszystkim analizując z wielu stron budowane przez nie domy i osiedla mieszkaniowe. To właśnie architekturze mieszkalnej chcemy poświęcić najwięcej miejsca w ciągu naszych obrad.

Plan:

8.00-9.00 – rejestracja uczestników, kawa

9.00 – otwarcie konferencji

9.20-9.40
Kinga Jarocka, Muzeum Miasta Gdyni
Wobec katastrofy mieszkaniowej. Budownictwo społeczne Towarzystwa Budowy Osiedli w międzywojennej Gdyni
9.40-10.00
Weronika Szerle, Muzeum Miasta Gdyni
Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa i jej pionierski wkład w rozwój budownictwa mieszkaniowego międzywojennej Gdyni
10.00-10.20
Aldona Krawczyk, SBM „U Siebie II”, Warszawa
Nie tylko WSM. Korporacyjne spółdzielnie mieszkaniowe w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie spółdzielni „U Siebie II”
10.20-10.40
dr inż. arch. Anna Agata Wagner, Politechnika Warszawska
Architektura mieszkaniowa Warszawy w okresie międzywojnia na przykładzie realizacji WSM, SBM i FKW powstałych w rejonie Pola Mokotowskiego

10.40-11.00 – Dyskusja

11.00-11.20 – Przerwa kawowa

11.20-11.40
Przemysław Czernek, Studium Doktoranckie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Jasne, proste i nowoczesne Bielsko-Biała. Dzielnice mieszkaniowe Międzyzakładowych Spółdzielni Mieszkaniowych Metalowiec i Strzecha
11.40-12.00
dr inż. arch. Piotr Fiuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Modernistyczne osiedle mieszkaniowe na Starym Mieście w Szczecinie z lat 50. i 60. XX wieku
12.00-12.20
Magdalena Smaga, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Osiedla mieszkaniowe w starej Nowej Hucie – architektura i urbanistyka
12.20-12.40
dr Iwona Jastrzębska-Puzowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Architektura lat 60. XX wieku – urbanistyka – rozwiązania funkcjonalne. Nauczycielskie osiedle mieszkaniowe „Znicz” w Bydgoszczy i Osiedle „Młodych” w Toruniu
12.40-13.00
dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Uniwersytet Łódzki
Poszukiwania nowej wartości – łódzkie osiedla autorstwa Pracowni 3

13.00-13.20 – Dyskusja

13.20-14.20 – przerwa obiadowa

14.20-14.40
inż. arch. Joanna Kania, Politechnika Wrocławska
Powojenne osiedla mieszkaniowe w krajobrazie miasta Opola
14.40-15.00
inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska, Politechnika Warszawska
Idee jednostki sąsiedzkiej i „miasta w mieście” na przykładzie zespołu osiedli Ursynów Północny w Warszawie
15.00-15.20
dr Anna Śliwa, Muzeum Miasta Gdyni
Falowce na gdańskim Przymorzu
15.20-15.40
dr Agata Gabiś, Uniwersytet Wrocławski
Wielkopłytowa idylla? Wrocławskie osiedle Kuźniki: koncepcja, realizacja i przestrzeń
15.40-16.00
inż. arch. Zuzanna Napieralska, Politechnika Wrocławska
Stan zachowania osiedli jednorodzinnych z lat 60. XX w. na przykładzie Wrocławia

16.20-16.40 – dyskusja

16.40-17.00 – przerwa kawowa

17.00 -17.20
dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak, Politechnika Warszawska
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jako element kompozycyjny miasta stołecznego Warszawy
17.20-17.40
dr Dorota Jędruch, Muzeum Narodowe w Krakowie
A my … chcemy uciekać stąd – blokowisko jako model systemu w późnym okresie PRL
17.40- 17.45 – video
dr Irma Kozina, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Architektura mieszkaniowa Katowic po przełomie 1989 r. – nowe wyzwanie dla spółdzielczości

17.45 – Dyskusja, zakończenie konferencji

 

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń