W okresie do 22 września Biblioteka będzie czynna w godz 9.00-15.00.

W dniach 5-7 września Biblioteka będzie nieczynna!

23. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Federacja FIDESW dniach 5-7 września 2017 r. w naszej Bibliotece odbędzie się XXIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

W ramach Walnego Zgromadzenia planowana jest część konferencyjna z następującymi referatami:

  • Kultura oceny w bibliotekach – prof. dr hab. Ewa Głowacka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
  • Ukryty internet – dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
  • Wykorzystanie biblioteczne narzędzi w chmurze – dr Joanna Zoń, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
  • Deskryptory Biblioteki Narodowej - dr Bartłomiej Kaczorowski, kierownik Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej w Warszawie

W ramach obrad zostaną omówione sprawy Federacji, w tym także zmiany w jej statucie. Odbędzie się także wizyta studyjna w Bibliotece UMK, podczas której zgromadzeni bibliotekarze zapoznają się z funkcjonowaniem tej największej biblioteki w północnej Polsce, a p. Paweł Balcerowicz przedstawi zasady katalogowania starodruków.

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń