Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Konferencja „Marzec 1968 – etap w drodze do Wolności”

W dniach 21-22 marca 2018 r. w Centrum Dialogu obędzie się konferencja naukową pt. „Marzec 1968 – etap w drodze do Wolności”. Jest ona organizowana przez UMK w Toruniu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku,  Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Europejskim Centrum Solidarności.

Program konferencji:

Dzień I : 21 marca 2018

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.20 Powitanie gości i uczestników

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki

Dyrektor Oddziału Gdańskiego IPN prof. dr hab. Mirosław Golon

Przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności dr Przemysław Ruchlewski

 

Sesja I Moderator:

10.20-10.40 prof. dr hab. Roman Bäcker, Światowy protest młodzieży w 1968 r.

10.40-11.00 prof. dr hab. Wojciech Polak, Opinie profesorów UMK na temat wydarzeń marca 1968 w świetle donosów tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Prus”.

11.00-11.20 prof. dr hab. Józef Marecki, Głos biskupów polskich w sprawie wydarzeń marcowych 1968 roku

11.20-11.40 dr Michał Białkowski, Konferencja Episkopatu Polski wobec wydarzeń Marca 1968 roku

11.40-12.10 Dyskusja

12.10-12.30 Przerwa kawowa

Sesja II Moderator:

12.30-12.50 dr hab. Patryk Pleskot,Marzec w Akademii. Wpływ protestów marcowych na funkcjonowanie Polskiej Akademii Nauk (1968-1970)

12.50-13.10 dr Przemysław Benken, Zawiedziony i niedoceniony. Historia ucieczki pułkownika Klemensa Nussbauma do Izraela w 1969 r.

13.10-13.30 dr Daniel Gucewicz, Marcowy „reporter”. Przyczynek do dziejów Marca ’68 w Gdańsku i działań Służby Bezpieczeństwa wobec studentów

13.30-13.50 mgr Robert Chrzanowski, W cieniu Gdańska. Marzec 1968 w Gdyni

13.50-14.20 Dyskusja

14.20-15.00 Przerwa obiadowa

Sesja III Moderator:

15.00-15.20 dr Łucja Marek, Kościół krakowski wobec Marca’68 na tle stanowiska Episkopatu Polski

15.20-15.40 dr Cecylia Kuta, Środowiska katolików świeckich wobec wydarzeń Marca 1968

15.40-16.00 dr Monika Komaniecka-Łyp, Francuska służba dyplomatyczna w Polsce wobec Marca 1968 r.

16.00-16.20 dr Marcin Kasprzycki, Jak rozpętałem „Marzec” w Tarnowie. Rzecz o Jerzym Barczyńskim

16.20-16.40 dr Rafał Opulski, „Trzeba wkroczyć zdecydowanie, z całą siłą!”. PZPR w Krakowie wobec wydarzeń Marca ‘68

16.40-17.10 Dyskusja

17.10-17.30 Przerwa kawowa

Sesja IV Moderator:

17.30-17.50 dr Stefan Pastuszewski, Pamięć i wiedza o Marcu 1968 (studium historyczno-socjologiczne)

17.50-18.10 dr Tadeusz Ruzikowski, Nie tylko „Akacja”. Warszawska Służba Bezpieczeństwa wobec Marca 1968 r.

18.10-18.30 dr Zbigniew Bereszyński, Marzec’68 na Śląsku Opolskim

18.30-18.50 mgr Paweł Tomasik, Klub „Babel” z perspektywy półwiecza

18.50-19.10 mgr Paweł Sztama,Służba Bezpieczeństwa wobec byłych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji żydowskiego pochodzenia na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Wybrane przypadki

19.10-19.30 Marek Dąbrowski - Prezentacja portalu tematycznego IPN

19.30-20.00 Dyskusja

20.00 Bankiet

 

Dzień II : 22 marca 2018

Sesja V Moderator:

10.00-10.20 dr Konrad Knoch, Kształtowanie pamięci o marcu 1968 w prasie drugiego obiegu

10.20-10.40 dr Przemysław Ruchlewski, Marzec 1968 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina

10.40-11.00 dr Jakub Kufel, Echa marca w myśli politycznej Komitetu Obrony Robotników.

11.00-11.20 mgr Paweł Dunikowski, Rola tajnych współpracowników organów bezpieczeństwa PRL w wydarzenia marca 1968

11.20-11.40 mgr Piotr Abryszeński, Komitety Zakładowe PZPR trójmiejskich uczelni wobec wydarzeń marcowych

11.40-12.00 mgr Judyta Bielanowski, Zmierzch rządów Władysława Gomułki, czyli „wrogowie” we własnym obozie

12.00-12.30 Dyskusja

12.30-13.30 Obiad

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń