Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Konferencja dla nauczycieli polonistów

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza nauczycieli polonistów na bezpłatną konferencję "Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019. Wskazówki do pracy z uczniami", która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) od 15.30 do 17.45, w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

Celem konferencji jest przybliżenie nauczycielom formuły egzaminu, omówienie typów zadań oraz zapoznanie z wybranymi sposobami przygotowania uczniów do egzaminu.

Program konferencji
15.00 - 15.30     Rejestracja uczestników.
15.30 - 15.45     Powitanie zgromadzonych – Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu.
15.45 - 17.30     Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019. Wskazówki do pracy z uczniami – wystąpienie Ewy Wronkowskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu, nauczyciela języka polskiego, wieloletniej przewodniczącej zespołu egzaminatorów, trenera CKE prowadzącego szkolenia dla egzaminatorów z zakresu języka polskiego (egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty).
17.30 - 17.45     Nowe akcenty w nauczaniu języka polskiego – prezentacja oferty zajęć warsztatowych dla nauczycieli – Ewa Kondrat, konsultantka ds. języka polskiego, KPCEN w Toruniu.
17.45     Zakończenie konferencji.

-----

Relacja z konferencji »

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń