Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Czy ruchy w Kościele Katolickim mogą stać się sektami?

W czwartek 15 listopada 2018 r. odbędzie się w Centrum Dialogu sympozjum pt. "Czy ruchy w Kościele Katolickim mogą stać się sektami?". Jest to X Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym organizowane przez Wydział Teologiczny UMK.

Plan:

900 – otwarcie konferencji, ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki – Dziekan Wydziału Teologicznego UMK

915-940 (25’) Wiara i rozum – fakty i mity. Racjonalność wiary katolickiej

ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz, kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK

940-1010 (30’) Duszpasterskie doświadczenia z diecezji opolskiej w pracy z grupami Odnowy w Duchu Św.

– ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

1010-1030 (20’) Wyzwania stające przed ruchami i wspólnotami katolickimi w Kościele w Polsce

dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych UMK, wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

1030-1050 (20’) Katolickość parafii z perspektywy proboszcza

– ks. dr Janusz Chyła, WSD Pelplin, proboszcz parafii MBKP w Chojnicach

1050-1105 (15’) Niebezpieczne tendencje w grupie chrześcijańskiej, czyli o tym, kiedy wspólnota staje się destrukcyjną grupą kultową,

dr Paweł Szuppe, Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego, Wydział Teologiczny UKSW

1105-1120 (15’) Zjawisko izolacji w kontekście przynależności do grup psychomanipulacyjnych

– dr Joanna Frankowiak, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Wydział Nauk Społecznych, UWM w Olsztynie

1120-1135 (15’) Zagrożenia dla wolności człowieka w jego dążeniu do Boga – pokusa, wpływ i manipulacja

dr O. Radosław Broniek OP, dyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o NRR i Sektach w Krakowie

1135-1205 (30’) Dyskusja, pytania do referentów

1205-1225 (20’) Przerwa kawowa

1225-1240 (15’) Ruch Rodzin Nazaretańskich jako przypadek przezwyciężenia odśrodkowych tendencji sekciarskich

dr Beata Skarżyńska-Lijewski, ICSA (International Cultic Studies Association)

1240-1300 (20’) Wybrane kryteria  socjo-psychologicznej życia wspólnot i ruchów: np. Ruch Rodzin Nazaretańskich i Neokatechumenat

– mgr Paweł Jurczyk, Chrześcijański Ośrodek Psychologiczny, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa

1300-1315 (15’) Dokąd prowadzi Droga Neokatechumenalna? Kontrowersje w ruchu Kiko Argüello

- mgr Sergiusz Anoszko, Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Mohylew – Białoruś

1315-1335 (20’) „Wiosna Kościoła”? Sekciarska inklinacja w Kościele Rzymskokatolickim z wątkiem kryminalnym w tle. (Krótka historia buntu w domu

zakonnym Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej w Kazimierzu Dolnym)

- dr Piotr Chrzczonowicz, UMK, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej

1335-1350 (15’) Przejawy nadmiernej judaizacji w niektórych, współczesnych ruchach katolickich

mgr Mirosław Salwowski, www.salwowski.net; KulturaDobra.pl (przewodnik dla chrześcijan po świecie filmu – http://kulturadobra.pl)

1350-1410 (20’) Nowe Ruchy Religijne w UGKC (Ukraiński Kościół Greckokatolicki) na Ukrainie – jako problem duszpasterski

– dr Anna E. Bodnar, kierownik Biura Kijowsko-Halickiego Arcybiskupstwa Większego UGKC ds. NRR i Sekt, Lwów - Ukraina

1410-1425 (15’) Zen, a medytacja w ruchach katolickich

s. B.A. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)

1425-1450 (25’) Czy ruchy tradycjonalistyczne mogą być groźne dla jedności Kościoła?

- mgr Jan Łopuszański, konsultant Delegata Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych; były poseł na Sejm RP.

1450-1510 (20’) Hinduistyczne wpływy i inspiracje w katolickim ruchu Maitri

s. B.A. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)

1510-1525 (15’) Mariologia apokaliptyczna: Ruch na rzecz Przywrócenia Dziesięciu Przykazań Bożych

- mgr Sergiusz Anoszko, Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Mohylew - Białoruś

1525-1545 (20’) Pacyfizm jako symptom odchodzenia od nauczania katolickiego

- mgr Jacek Hoga, instruktor szermierki historycznej

1545-1610 (25’) Dyskusja, pytania do referentów

1610-1645 (35’) Przerwa

 

1645-1700 (15’) Odnowa w Duchu Św. w Kościele katolickim. Od ICRRS do Charis

- ks. dr Andrzej Kowalski, Ojciec Duchowny w WSD w Toruniu; referent ds. nowej ewangelizacji i formacji wiernych świeckich przy Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej Toruńskiej; koordynator wspólnot Odnowy w Duchu Św. Diecezji Toruńskiej, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej

1700-1720 (20’) Tendencje sekciarskie w Katolickiej Odnowie w Duchu Św. w Polsce

- ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk, Zakład Badań nad Historią Kościoła w Starożytności, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, UKSW;

WSD w Płocku

1720-1735 (15’) Czy pentekostalizacja w Kościele prowadzi do sekciarstwa?

- ks. mgr Grzegorz Daroszewski, dyrektor Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i NRR; diecezjalny duszpasterz osób

i rodzin zagrożonych działalnością sekt

1735-1750 (15’) Charyzmatycy w Kościele. Współczesne problemy i wyzwania

- ks. dr Mariusz Gajewski UP, Instytut Nauk o Rodzinie Wydział Nauk Społecznych, JPII Kraków - New Jersey w USA

1750-1805 (15’) Ruch Charyzmatyczny – „ziarno czy plewy” w Kościele?

- mgr Mikołaj Kapusta, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betlejem” wieś Sulęczyno, Kaszuby: http://betlejem.gdan.pl/;

twórca videoblogu „Dobra Nowina.net”: www.youtube.com/user/dobranowinanet;

1805-1820 (15’) Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania tzw. doświadczeń charyzmatycznych

- ks. dr Mariusz Gajewski UP, Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych, JPII Kraków - New Jersey w USA

1820-1835 (15’) „Zaśnięcia w Duchu Św.?” (upadki, spoczynki, owładnięcia) – cała prawda

- mgr Mikołaj Kapusta, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betlejem” wieś Sulęczyno, Kaszuby: http://betlejem.gdan.pl/;

twórca videoblogu „Dobra Nowina.net”: www.youtube.com/user/dobranowinanet;

1835-1855 (20’) „Toronto blessing” – charakterystyczne zjawisko trzeciej fali pentekostalizmu a katolickie grupy charyzmatyczne

- Piotr Rzoska, ApologeticumTV; facebookowa grupa społecznościowa „Prawda o ruchu charyzmatycznym”

1855-1915 (20’) „Wojsko Gedeona” - harcerstwo charyzmatyczne, czyli w kierunku integralności katolickiej formacji charyzmatycznej

- ks. mgr Leszek Piórkowski, współzałożyciel wspólnoty „Wojsko Gedeona” - były Ojciec Duchowny WSD w Płocku;

były koordynator Odnowy w Duchu Św. Diecezji Płockiej; proboszcz parafii w Gradzanowie

1915-1945 (30’) Dyskusja, pytania do referentów, zakończenie

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń