Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Opieka Wspierająca w Medycynie: Chory i rodzina

Zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Opieka Wspierająca w Medycynie: Chory i rodzina”. Konferencja odbędzie się w Centrum Dialogu w dniach 29-30 listopada.

P R O G R A M

DZIEŃ I

29. 11. 2018r. CHORY I RODZINA W  PRZESŁANIU JANA PAWŁA II

11.00 -11.10 - Otwarcie Konferencji:  prof. dr hab. Alina Borkowska, dr hab. Stanisław Suwiński

11.10- 11.50 - Wykład otwierający sesję I: Dlaczego dbać o chorych? – z nauczania Jana Pawła II - prof. Maria Luisa di Pietro, Pontificio Istituto Teologico San Giovanni Paolo II (Città del Vaticano)

11.50 -13.30 - Sesja I. Dziecko w rodzinie i instytucji. Potrzeby, problemy, pomoc.

1. Zaburzenia neuropsychiatryczne u dzieci: aspekty kliniczne i terapeutyczne - prof. Alina Borkowska

2. Dziecko po próbie samobójczej i jego rodzina – dr Agnieszka Kałwa

3. Dziecko i rodzina w szpitalu pediatrycznym - prof. Andrzej Kurylak

4. Dziecko z chorobą przewlekłą - dr Magdalena Trzcińska

 

13.30 -14.00 – Przerwa na kawę

 

14.00 - 14.30 – Wykład otwierający sesję II: Sytuacja rodziny (senior +) w Irlandi – prof. Fichte Ryan, Trinity College Dublin

14.00- 16.00 - Sesja II. Senior w rodzinie i instytucji. Potrzeby, problemy, pomoc.

 

1. Współczesne wyzwania psychogeriatrii - prof. Kornelia Kędziora Kornatowska

2. Kompleksowa opieka nad osobą starszą. Sieroctwo senioralne - dr Małgorzata Piskunowicz

3. Współczesne standardy leczenia w geriatrii – rola rodziny - dr hab. Marta Muszalik

4. Rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb duchowych u seniorów - dr Szymon Gołota

15.45 – 16.15 – Panel dyskusyjny – podsumowanie I i II sesji: prof. Alina Borkowska, dr hab. Stanisław Suwiński

16.30 - Obiad

Dzień II

30 listopada 2018r. CHORY I RODZINA W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEJ

9.00- 10.30  - warsztaty szkoleniowe - Chory po urazie mózgu: perspektywa pacjenta, rodziny i psychologa - mgr Kasia Matuszak i mgr Monika Wesołowska SU nr 1 im Jurasza w Bydgoszczy

10.30 - 11.00 - Wykład otwierający sesję III: Etyczne i psychologiczne aspekty postępowania wobec chorych - modele opieki nad chorym w Europie z perspektywy Słowacji – prof. Cyril Hišem, dr Radoslav Lojan, PhD, Katolícka univerzita v Ružomberku

11.00 -11.30 - Przerwa na kawę

11.30 - 13.00 - Sesja III. Rodzina: potrzeby i wyzwania

1. Chory i rodzina w systemie społecznym z perspektywy DPS w Browinie - dr hab. Stanisław Suwiński

2. Europejskie systemy opieki środowiskowej - dr Arkadiusz Kiełpiński (Szpital Uniwersytecki  w Padeborn), dr Damian Czarnecki UMK

3. Prawa osób chorych oraz ich bliskich - dr Marcin Śliwka (Medrisk)

13.00 -14.00  Panel dyskusyjny

Chory i rodzina - wyzwania na przyszłość – prowadzi Sława Skibińska Dmitruk

14.00 - Zakończenie konferencji

 

Organizatorzy:

Katedra Neuropsychologii Klinicznej UMK CM Wydział Nauk o Zdrowiu

Katedra Teologii Moralnej i Duchowości,  Wydział Teologiczny UMK

Wydział Teologiczny w Koszycach, Katolícka univerzita v Ružomberku

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń