Zabytki toruńskie młodszego pokolenia 9

W sobotę 11 maja odbędzie się w Centrum Dialogu kolejna konferencja z cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia". Tym razem tematem będą "Toruńskie miejsca do mieszkania i do (za)pamiętania: domy, pomniki, cmentarze" czyli miejsca, które są obok siebie i / lub w tych samych miejscach. Nie tyle chodzi o ich osobne historie, ale o funkcjonowanie w przestrzeni i społeczności Torunia.  Celowo łączymy problematykę dotyczącą miejsc o funkcjach mieszkaniowych i miejsc pamięci (cmentarzy i upamiętnień różnego rodzaju), w kontekście miasta, które żyje i rozwija się (wymaga przestrzeni) oraz kwestii troski o pamięć, która jest (powinna być) kategorią niezmienną, uniwersalną. Takie sformułowanie programu, w duchu troski i o zabytki, i o niematerialne dziedzictwo związane z miejscem, ma skłonić do refleksji nad dzisiejszością „ponad” przeszłością.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

PROGRAM KONFERENCJI

godz. 9.00

Powitanie, wprowadzenie

Aleksandra Sojak-Borodo (UMK), Rubinkowo jako tworzywo działań artystycznych

Anna N. Kmieć (UMK), Rubinkowo. Doświadczanie a zapamiętywanie

Anna Hildebrandt-Fijorek (Gdańsk), Świadomość zamieszkania w przestrzeni i czasie – teren dawnej Rzeźni Miejskiej w kontekście przemian

Marcin Orłowski (Toruń), „Niech ci ziemia lekką będzie”, czyli rozważania toruńskie o zalewaniu przeszłości betonem zapomnienia

Dyskusja

godz. 11.30 przerwa kawowa

godz. 12.15
Jarosław Pawlikowski (Muzeum Etnograficzne w Toruniu), Kompleksy koszarowe na terenie twierdzy Toruń w latach 1815-1920. Zarys problematyki na wybranych przykładach

Marcin Ceglarski, Jakub Polak, Idea międzywojennych mieszkań pracowniczych na przykładzie przedmieścia Mokrego

Katarzyna Kluczwajd (WBP Książnica Kopernikańska), Pomniki i posągi w przestrzeni Podgórza pod Toruniem – świadectwa pamięci / tożsamości wielokulturowego miasta

Michał Pszczółkowski (ASP w Gdańsku), B jak Burdecki, T jak Tilk. Inicjały na elewacjach jako świadectwo wielokulturowej codzienności Torunia

Toruńskie Spacery Fotograficzne, Miejsca do mieszkania i do (za)pamiętana w Toruniu lewobrzeżnym

Dyskusja

ok. godz. 14.30 podsumowanie, zamknięcie obrad