Biblioteka jest otwarta w godz. 9.00-13.00.

Wszystkie spotkania które miały się odbyć w Centrum Dialogu są odwołane.


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń