W dniach 29 III  - 3 IV biblioteka będzie zamknięta.

Aktualności

Spotkanie dla katechetów

W czwartek 15 marca 2018 r. odbędzie się w Centrum Dialogu wielkopostne spotkanie dla katechetów. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 18 (kaplica WSD), a następnie skupienie oraz wybory do rady katechetycznej w auli na II piętrze.

 

Gala konkursu Toruński Urząd dla Młodzieży

W dniu 1 marca 2018 r. odbyła się w Centrum Dialogu gala finałowa IV edycji projektu edukacyjnego "Toruński Urząd dla Młodzieży". Celem projektu było zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Nagrody zwycięskim uczniom wręczyli prezydent Torunia Michał Zaleski oraz przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski.

 

Konferencja: Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych

W poniedziałek 12 marca w Centrum Dialogu odbędzie się konferencja pt. "Wolontariat w szkole – uczniowie aktywni dla innych". Organizatorem szkolenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Celem konferencji jest określenie miejsca wolontariatu w działaniach profilaktycznych prowadzonych w szkole, zapoznanie z etapami budowania wolontariatu szkolnego, określenie zadań  nauczyciela pełniącego rolę szkolnego opiekuna wolontariatu, kształtowanie i wzmacnianie świadomej aktywności uczniowskiego wolontariatu.

Plan konferencji:

12.30 – 13.00 – Rejestracja uczestników

13.00 – 13.10 – Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników –  Małgorzata Trzeciak, Dyrektor KPCEN

13.10 – 13.40 – CEO  o programie: Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu – Trener CEO

13.40 – 14.20 – Wolontariat jako forma kształtowania postaw i promowania wartości – Tomasz Dominiak

14.20 – 15.00 – Pomagać innym – czy to jest sposób na życie? – dr Lidia Chylewska -Barakat

15.00– 15.20 – Przerwa kawowa

15.20 – 17:45 – Przykłady dobrych praktyk:

  1. Aldona Rzepińska: Z działalności Szkolnego Koła Caritas, Caritas Diecezji Toruńskiej
  2. Małgorzata  Zalewska: Zmieniamy świat na lepszy, Technikum Menadżerskie w Toruniu
  3. Magdalena Ireczko: Różne oblicza wolontariatu na podstawie ,,Klubu Ośmiu’’,  MDK  w Toruniu
  4. Sylwia Markuszewska – Grosik, Agnieszka Paczkowska: Podaj dalej… Zespół Szkół w Czernikowie
  5. Jolanta Kosiorek: Szkolne koło przyjaciół: Mam marzenie,  ZS nr 8 w Toruniu
  6. Hanna Kapelińska, Toruński głos profilaktyki, II LO  w Toruniu

Na konferencję obowiązują wcześniejsze zapisy »

 

Spotkanie z Antonim Maciarewiczem

W piątek 2 marca 2018 r. w auli Centrum Dialogu odbędzie się spotkanie z Antonim Maciarewiczem pt. "Budowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u młodzieży".

 

Spotkanie dotyczące Infostrady Pomorza i Kujaw

Dnia 15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego poświęcone projektowi Infostrada 2.0. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –  Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Kujawsko –  Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy

Dnia 14 lutego 2018 r. odbyło się w Centrum Dialogu kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy działającego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Główna część Forum została poświęcona zagadnieniu prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych, w tym w świetle nowej  ustawy o jawności życia publicznego. Prelegentka objaśniła jak prawidłowo wypełniać oświadczenia majątkowe oraz zwróciła uwagę na najczęstsze kwestie problemowe, pojawiające się w procesie ich składania oraz analizy.

Relacja za http://bydgoszcz-frdl.pl/aktualnosci/kujawsko-pomorskie-forum-sekretarzy-14022018

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń