Aktualności

Konferencja Naukowa „20 lat reformy samorządu terytorialnego – próba ewaluacji”

W czwartek 7 czerwca odbędzie się w Centrum Dialogu konferencja naukowa „20 lat reformy samorządu terytorialnego – próba ewaluacji”. Organizatorem konferencji jest Fundacja Prawa, Nauki i Przedsiębiorczości we współpracy z Katedrą Myśli Politycznej UMK w Toruniu i Zakładem Edukacji Obronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Płocku.

Program obrad:
Godz. 9:15 – otwarcie obrad – wystąpienie prof. dra hab. Witolda Wojdyło
Godz. 9:30 – panel I: Ocena reformy i propozycje korekt
1. dr Robert Gawłowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu) - Drugi etap reformy samorządowej w Polsce – próba ewaluacji reformy z perspektywy polityki publicznej
2. prof. dr hab. Stanisław Faliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Powiat jako obszar kooperacji gmin
3. dr Adam Jarosz (Uniwersytet Zielonogórski) - Powiat w Polsce – dysfunkcjonalne rozwiązania i propozycje zmian
4. prof. dr hab. Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Propozycje modernizacji samorządu w polskiej myśli politycznej po 1999 roku

Więcej…

 

Spotkania dla seniorów

W ramach naszej współpracy z Kamienicą Inicjatyw odbywa się w Centrum Dialogu cykl spotkań dla seniorów pod nazwą "Senior też badacz". Najbliższe spotkania w ramach tego cyklu odbędą się 4, 18 i 25 czerwca.

 

Kurs Mojżesz – formacja liderów i animatorów wspólnot

W dniach 30 czerwca - 3 lipca 2018 r. w Centrum Dialogu oraz WSD odbędzie się kurs "Mojżesz". Jest to formacja uzdolnienia i wyzwolenia do posługi. W tym czasie śledząc życie i postać Mojżesza można zobaczyć siebie samego jako osobę zdolną do posługi ze swoimi mocnymi stronami oraz nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Uczestnikami kursu mogą być pełnoletni członkowie katolickich wspólnot formacyjnych, którzy przeżyli trzy z wymienionych kursów: Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia.

Szczegółowy informacje w wydarzeniu na FB »

 

Konferencja "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami"

W piątek 8 czerwca 2018 r. w Centrum Dialogu odbędzie się konferencja Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami. Jest ona organizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych UMK oraz Kuratorium Oświaty. Konferencja jest skierowana do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, logopedów, psychologów, pedagogów.

Program

8:00-9:00 REJESTRACJA

9:00-9:20 Część powitalna
- mgr Marek  Gralik  - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
- dr hab. Piotr Petrykowski prof. UMK - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

9:00-11:20 Część wykładowa - O wspomaganiu rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

9:20-9:40 prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski  (Katedra Edukacji Dziecka UMK w Toruniu) Od poczęcia do wychowania. Naturalny i kulturowy wymiar procesu

9:40-10:00  dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW (Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW w Bydgoszczy) Wzorce komunikacji we współpracy z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym

10:00-10:20 prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Katedra Logopedii UMK w Toruniu) Stan zaburzeń mowy u dzieci z przedszkoli i szkół na terenie Torunia

10:20-10:40 mgr Danuta Lauks (Kuratorium Oświaty Delegatura Toruń) Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym przy współpracy z rodzicami w świetle przepisów prawa oświatowego.

10:40-11:00 mgr Sylwia Kalukiewicz - Centralne zburzenia przetwarzania słuchowego -  o systemie wspomagającym - wyniki badań

11:00-11:30 PRZERWA na KAWĘ

11:30-12:30 Część praktyczna - Prezentacja Szkół - wymiana dobrych praktyk

11:30-12:00 Szkoła Podstawowa  nr 3 w Brodnicy

12:00-12:30 Szkoła Podstawowa nr 12 w Grudziądzu

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie organizatora »

---

Relacja z konferencji »

 

Konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922"

W środę 6 czerwca o godz.10.30 odbędzie się w Centrum Dialogu uroczystość podsumowania i zakończenia etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Organizatorem gali konkursowej jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Spotkanie rejonowe duszpasterstwa rodzin

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Toruńskiej zaprasza na spotkanie rejonowe wszystkich środowisk, wspólnot i stowarzyszeń, kapłanów i Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin w Diecezji Toruńskiej. Spotkanie dla rejonu toruńskiego odbędzie się w sobotę 9 czerwca w Centrum Dialogu.

W programie:

8.30 – Msza św.

9.00 – Aktualne wskazania dotyczące duszpasterstwa narzeczonych i małżeństw.

9.45 – Trudności czy niezdolność do zawarcia małżeństwa

10.30 – Przerwa

10.45 – Standardy funkcjonowania Poradni Życia Rodzinnego.

11.30 - Kurs "Powrót i odnowa" - pomoc osobom borykającym się z konsekwencjami aborcji.

12.00 – wolne wnioski - zakończenie

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń