Do 14 IX biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-14.00.

Aktualności

Forum sekretarzy

W piątek 14 września 2018 r. odbędzie się w Centrum Dialogu spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy. Gromadzi ono sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego, a jest organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Tematyka nadchodzącego spotkania to: „Jak dostosować statut gminy/powiatu do wymogów wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.”

 

Wolny rynek i jego teorie

W dniach 11-12 września 2018 r. Fundacja Societas et Ius organizuje w Centrum Dialogu konferencję pt. "Wolny rynek i jego teorie".

Szczegółowe informacje na stronie organizatora »

 

Jezus w czterech Ewangeliach – kurs biblijny

W dniach 6-9 lipca 2018 r. odbędzie się w Centrum Dialogu kurs ewangelizacyjny pt. Jezus w czterech Ewangeliach. Pokazuje on różne spojrzenia na osobę Chrystusa z perspektywy Jego czterech bliskich przyjaciół. Poznanie tego obrazu, a także doświadczenie mocy, jaka płynie z Jego miłującego spojrzenia pomoże odkryć Jego piękno i ze szczodrym sercem ruszyć w drogę za Nim.

Kurs skierowany jest do osób mających już pewne doświadczenie wiary i pragnących żyć jak Jezus. Może służyć jako element formacji osób świeckich i konsekrowanych. Wprowadza w głębsze poznanie Osoby Jezusa, a także rozumienie rodzącego się Kościoła, który reprezentowany jest przez czterech Ewangelistów.

Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie, które przeżyły kursy Nowe Życie i Emaus".

Szczegółowe informacje »

 

Buduję, koduję, programuję

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza uczestników projektu „Buduję, koduję, programuję” do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r. w Centrum Dialogu w Toruniu o godzinie 15.30.

„Buduję, koduję, programuję” ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Cele szczegółowe projektu:
  • rozwinięcie u nauczycieli klas 1–3 kompetencji cyfrowych,
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć podstaw nauki programowania,
  • wyposażenie nauczycieli w zasoby i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć (np. scenariusze, dostosowane programy komputerowe, tablety, gry edukacyjne),
  • rozwijanie u nauczycieli kreatywności i innowacyjności,
  • zainteresowanie uczniów informatyką i programowaniem.
Projekt realizowany jest z dofinansowaniem unijnym: Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
 

Konferencja Naukowa „20 lat reformy samorządu terytorialnego – próba ewaluacji”

W czwartek 7 czerwca odbędzie się w Centrum Dialogu konferencja naukowa „20 lat reformy samorządu terytorialnego – próba ewaluacji”. Organizatorem konferencji jest Fundacja Prawa, Nauki i Przedsiębiorczości we współpracy z Katedrą Myśli Politycznej UMK w Toruniu i Zakładem Edukacji Obronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Płocku.

Program obrad:
Godz. 9:15 – otwarcie obrad – wystąpienie prof. dra hab. Witolda Wojdyło
Godz. 9:30 – panel I: Ocena reformy i propozycje korekt
1. dr Robert Gawłowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu) - Drugi etap reformy samorządowej w Polsce – próba ewaluacji reformy z perspektywy polityki publicznej
2. prof. dr hab. Stanisław Faliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Powiat jako obszar kooperacji gmin
3. dr Adam Jarosz (Uniwersytet Zielonogórski) - Powiat w Polsce – dysfunkcjonalne rozwiązania i propozycje zmian
4. prof. dr hab. Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Propozycje modernizacji samorządu w polskiej myśli politycznej po 1999 roku

Więcej…

 

Spotkania dla seniorów

W ramach naszej współpracy z Kamienicą Inicjatyw odbywa się w Centrum Dialogu cykl spotkań dla seniorów pod nazwą "Senior też badacz". Najbliższe spotkania w ramach tego cyklu odbędą się 4, 18 i 25 czerwca.

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń