2021-09-15

Sprawozdanie 2020

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2020 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

Rok 2020 był naznaczony ograniczeniami i obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, które bardzo wyraźnie odcisnęły swoje piętno na działaniu naszej instytucji. Na bieżąco kierowano się wytycznymi ogłaszanymi przez Bibliotekę Narodową oraz aktualnymi rozporządzeniami Rady Ministrów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i czytelnikom. Stosownie do nich przejściowo biblioteka była całkowicie zamknięta dla użytkowników, a przez sporą część roku działała w ograniczonym zakresie stosownie do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń epidemicznych. Jednocześnie przejście UMK na nauczanie zdalne spowodowało że podstawowa grupa naszych czytelników, czyli studenci teologii z UMK przebywali poza Toruniem i jedynie w bardzo ograniczonym zakresie korzystali z naszego księgozbioru. Również z powodu epidemii zostały znacząco ograniczone fundusze przeznaczone przez Kurię Diecezjalną Toruńską na zakup nowości wydawniczych. Bardzo mocno została również ograniczona działalność konferencyjna w Centrum Dialogu, gdyż przez większość roku obowiązywał zakaz organizowania zgromadzeń i spotkań publicznych.

Mimo tych ograniczeń oraz problemów spowodowanych kwarantanną pracowników, cały czas trwały intensywne prace przygotowujące naszą bibliotekę do wspólnego z UMK przejścia do nowego systemu bibliotecznego ALMA. Z jednej strony kończyliśmy pracę przy melioracji naszych rekordów bibliograficznych oraz nad tworzeniem brakujących haseł KHW, a jednocześnie odbywaliśmy szkolenia prowadzone przez Bibliotekę Narodową z zasad katalogowania obowiązujących w tej instytucji.

Latem 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświadczył prawidłowe użytkowanie Centrum Dialogu w tzw. okresie trwałości i wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki umownej założonej podczas procesu przyznawania dotacji na budowę Centrum Dialogu.

2. Gromadzenie zbiorów

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów. Niestety z powodu epidemii i wprowadzenia limitów wiernych w kościołach, Kuria Diecezjalna na znacząco ograniczyła fundusze przeznaczone na zakup nowości wydawniczych.

Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z bibliotekami zrzeszonymi w Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz z Biblioteką UMK.

Podobnie jak we wcześniejszych latach radykalnie ograniczono zakup czasopism naukowych. W sytuacji gdy poszczególne redakcje na bieżąco umieszczają w ich wersje elektroniczne on-line byłby to zbędny wydatek dla ograniczonego budżetu biblioteki.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. Nasze zbiory są również dostępne w bazie NUKAT. W dniu 31 XII 2020 r. skatalogowanych było 87 659 woluminów. Rok wcześniej było to 84 652, czyli w ciągu roku nasze zbiory wzbogaciły się o 3 tys. pozycji.

W dniu 31 XII 2020 r. w bazie  katalogowej posiadaliśmy 53 473 rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u. Sami w ciągu roku do katalogu NUKAT wprowadziliśmy ponad 350 rekordów bibliograficznych oraz ponad 200 rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych.

Na koniec 2020 r. w wolnym dostępie znajdowało się 39 225 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 7 069 woluminów.

W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 7 928 pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 29 063 skatalogowanych woluminów wydawnictw zwartych oraz 4 374 woluminów wydawnictw ciągłych.

4. Udostępnianie zbiorów

Z powodu epidemii COVID-19 godziny funkcjonowania biblioteki zostały skrócone i przez większość roku była ona otwarta w godz. 9.00-14.00. Jednakże w czasie kolejnych lockdownów była ona przejściowo zamykana dla czytelników, stosownie do aktualnie obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów. To ograniczenie, połączone z nauką zdalną na studiach, spowodowało znaczący spadek liczby odwiedzających nas czytelników oraz zmniejszenie liczby wypożyczeń materiałów bibliotecznych.

Na miejscu z książek i czasopism znajdujących się w czytelni, korzystało około tysiąca osób. Jest to liczba znacznie mniejsza niż w latach ubiegłych, a spadek wynikał przede wszystkim z zamknięcia biblioteki i czytelni w czasie kolejnych ograniczeń epidemicznych. Z powodu epidemii spadła również ilość książek wypożyczonych przez czytelników do 1641 woluminów.

5. Centrum Dialogu

Epidemia COVID-19 radykalnie ograniczyła funkcjonowanie Centrum Dialogu jako zaplecza konferencyjnego. Było to możliwe tylko w początku roku przed wprowadzeniem pierwszego lockdownu oraz w ograniczonym zakresie we wrześniu-październiku 2020 r. W tym czasie odbywały się spotkania Wspólnoty Posłanie oraz gromadzącej się w Centrum grupy AA. W miarę możliwości swoje szkolenia przeprowadził także Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu. Udało się odbyć także kilka konferencji, niestety te najważniejsze musiały być odwołane

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: