2021-08-20

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2015 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W styczniu 2015 roku nowi pracownicy (zatrudnieni jesienią 2014 r.) przeszli w Bibliotece UMK szkolenie w zakresie formatu MARC 21, tworzenia rekordów bibliograficznych i KHW oraz obsługi systemu Horizon. Po zakończeniu szkolenia rozpoczęli oni katalogowanie książek znajdujących się do tej pory w magazynie pod seminarium.
Dzięki zwiększeniu liczby pracowników możliwe było skatalogowanie czasopism znajdujących się w wolnym dostępie na 1 piętrze Centrum Dialogu.
W kwietniu zostały wykonane ostatnie prace remontowe w ramach gwarancji udzielonej przez firmę EBUD Przemysłówka, która budowała Centrum Dialogu.
W maju nasi pracownicy odbyli szkolenie organizowane przez Centrum Nukat dotyczące Języka Haseł Przedmiotowych KABA.
We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Lublinie.
Od 1 września 2015 r. dyrektor naszej biblioteki, ks. Bogusław Dygdała, został członkiem zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.
Jesienią ukazał się artykuł jednej z naszych bibliotekarek – p Emili Zalewskiej poświęcony powstaniu i funkcjonowaniu naszej biblioteki w latach 1995-2010 (Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Rok 21 (2015) nr 2 (41), s. 37-46).

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2015 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.
Biblioteka Diecezjalna brała także udział w wymianie międzybibliotecznej, dzięki czemu mogła uzupełniać swoje zbiory. W ramach wymian dubletów utrzymywaliśmy kontakty z następującymi instytucjami: UMK Toruń, Książnica Kopernikańska Toruń, Czytelnia Patrologiczna WMSD Warszawa, UKSW Warszawa, Papieski Wydział Teologiczny Wrocław, WSD w Lądzie, WT Uniwersytetu Szczecińskiego, WSKSiM Toruń, AWSD Białystok, WSD Rzeszów, WSD Elbląg, WSD Włocławek.
Ważnym uzupełnieniem księgozbioru były darowizny oraz spadki.
Znaczące ilości darów w 2015 r. przekazali:
  • Księża Jezuici przekazali książki z likwidowanej biblioteki duszpasterstwa akademickiego oraz z domowej biblioteki zgromadzenia
  • Ks. Roman Sadowski – kilkanaście druków z okresu międzywojennego; 4 skrzynki włoskojęzycznej literatury teologicznej
  • Ks. Marian Kowalski – włoskojęzyczne książki z pedagogiki
  • Ks. Marian Szańca – księgozbiór prywatny oraz 32 książek z pierwszej połowy XX w. i dwie z XIX w. znajdujących się do tej pory w parafii Łążyn
  • p. Dorawa – starodruk z 1737 r.
Regularnie dary bieżących wydawnictw przekazują też bibliotece: prof. Wojciech Polak, prof. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. Ireneusz Werbiński, ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński i ks. dr hab. Piotr Roszak.
Do Biblioteki Diecezjalnej przekazywane są także dary książkowe przesłane do Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

3. Katalogowanie

Codzienna praca biblioteczna to katalogowanie, a następnie udostępnianie zbiorów czytelnikom. Od 2011 r. prace związane z katalogowaniem są wykonywane w systemie Horizon we wspólnej bazie katalogowej z Biblioteką UMK w standardzie MARC-21. W dniu 31 XII 2015 r. skatalogowanych było 52 471 woluminów. Rok wcześniej było to 40 416, czyli w ciągu roku skatalogowano ponad 12 tys. pozycji.
W dniu 31 XII 2015 r. w bazie katalogowej posiadaliśmy 29 631rekordów bibliograficznych pobranych z NUKAT-u, a sami do katalogu NUKAT wprowadziliśmy 248 rekordów.
W ciągu roku etykietami wolnego dostępu oklejono 3 367 woluminów. Na koniec 2015 r. w wolnym dostępie znajdowało się 32 155 woluminów wydawnictw zwartych. Skatalogowane zostały także znajdujące się w wolnym dostępie czasopisma: 196 tytułów zawierających w sumie 5 928 woluminów.
W podręcznym magazynie w Centrum Dialogu było 5 362 pozycji, a w magazynie odległym mieszczącym się w budynku seminarium 4 293 woluminów skatalogowanych. Znajdują się tam także liczne woluminy podzielone na działy, ale jeszcze nieskatalogowane.

4. Udostępnianie zbiorów

W 2015 roku biblioteka była czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-18.00, a w piątek od 9.00-16.00. Jedynie w okresie wakacyjnym czas działania biblioteki został skrócony.
Na miejscu z książek i czasopism znajdujących się w czytelni, korzystało 3 299 czytelników Jednocześnie czytelnicy wypożyczyli 3075 woluminów do domu czyli o ponad 500 więcej niż w poprzednim roku. Warto zaznaczyć że 70% wypożyczeń dokonały osoby świeckie i to one są głównymi czytelnikami naszej biblioteki, a nie klerycy czy osoby duchowne.
W ciągu roku zapisanych zostało 139 nowych czytelników. Oczywiście równolegle inne osoby, zazwyczaj kończące studia, likwidowały swoje konta biblioteczne.

5. Działalność Centrum Dialogu

Audytoria znajdujące się w Centrum Dialogu są coraz częściej wykorzystywane na różnego typu spotkania, konferencje czy sympozja. Regularnie odbywają się w nich konferencje organizowane m.in. przez Wydział Teologiczny UMK. Wielokrotnie w ramach sympozjów i warsztatów gościliśmy zagranicznych prelegentów. Systematycznie swoje spotkania metodyczne i szkoleniowe mają w Centrum Dialogu katecheci.
Bardzo owocna jest współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, które często organizowały w naszych murach różnego typu spotkania.
Chętnie z pomieszczeń Centrum korzystają także różne grupy i wspólnoty świeckich. Wspólnota Posłanie zorganizowała dwa cykle „Seminarium Odnowy w Duchu Świętym” z cotygodniowymi spotkaniami w okresie listopad 2014 – luty 2015 oraz listopad 2015 – luty 2016. W weekendy skupienia dla swoich członków organizował Domowy Kościół, a wspólnota Przymierze Miłosierdzia warsztaty dla młodzieży „Talitha kum”. Comiesięczne spotkania miała także młodzieżowa Wspólnota Ojca Pio oraz Fundacja Nowego Tysiąclecia, a co tydzień swój miting ma wspólnota AA „Nova”.
Kilkukrotnie gościliśmy także grupy szkolne na lekcjach bibliotecznych.
W sumie w ciągu roku przez sale audytoryjne Centrum przewinęło się pawie 10,5 tys. tj. 2,7 tys. więcej niż w roku 2014.

Ważniejsze wydarzenia odbywające się w Centrum Dialogu w 2015 r. :
10 I – Spotkanie przedstawicieli zakonów żeńskich z terenu diecezji toruńskiej
14 I – Szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych UM Torunia
14-16 I – Seminarium „Opatrzność w teologii analitycznej”
29 I – Pokaz filmu „Eksterminacja Inteligencji Pomorskiej”
31 I – Skupienie ruchu „Spotkania małżeńskie”
31 I – Zabawa karnawałowa Domowego Kościoła
5 II – Spotkanie MOPR w Toruniu
9 II – Spotkanie oddziału kujawsko-pomorskiego Polskiego Związku Logopedów
13 II – Szkolenie dla prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej
14 II – Koncert Andrzeja Kołakowskiego
17 II – Wieczór autorski red. Wojciecha Muchy
11 III – Warsztaty dla nauczycieli
18-19 III – Szkolenie dla pracowników MOPR
21 III – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Ruchu Światło- Życie
11-12 IV – Warsztaty ewangelizacyjne „Talitha Kum”
15 IV – Spotkanie księży nt. Światowych Dni Młodzieży
17 IV – Spotkanie metodyczne dla katechetów
18-19 IV – Skupienie rodzin z Domowego Kościoła
20-22 IV – Sympozjum o tomizmie biblijnym
23 IV – Spotkanie o Camino de Santiago
25 IV – Diecezjalna Rada Ruchów i Rada Duszpasterska
25 IV – Skupienie Akcji Katolickiej
14 V – Sympozjum: „Przemoc wobec kobiety w Biblii?”
15 V – Pokaz filmu „Miłość z netu”
16 V – Sympozjum o bł. Álvaro del Portillo
16 V – Film „Ucieczka z piekła” i koncert Michała Hallmanna
28 V – Spotkanie rodziców dzieci przedszkolnych z psychologiem
30 V – Konferencja „Camino Polaco”
7-8 VII – Warsztaty Zarządzania Strategicznego Związku Miast Polskich
29 VIII – Spotkanie katechetów rejonu toruńskiego
10 IX – Konferencja Urzędu Marszałkowskiego pt.: "E-usługi współczesną wizją administracji publicznej"
11 IX – Konferencja: "Anarchia-Monarchia-Demokracja. Libertarianizm w konfrontacji z innymi ujęciami ładu politycznego"
19 IX – Spotkanie doradców życia rodzinnego diecezji toruńskiej
26-27 IX – Warsztaty „Talitha kum”
3 X – Zjazd Towarzystwa Przyjaciół WSD w Toruniu
4 X – Promocja książki prof. A. Zybertowicza
7 X - Regionalne Forum Tutoringu
8 X – Akademia Zarządzania w Oświacie
9 X – Spotkanie z Kajetanem Rajskim i promocja książki „Wilczęta”
14 X – Promocja książki „Studia Soborowe”
17 X – Spotkanie klubu „Szewska Pasja” z prof. Andrzejem Nowakiem
19 X – Projekcja filmu: "Czy naprawdę wierzysz?"
22 X – Chrześcijańskie spojrzenia na problem uchodźców - debata Klubu Myśli.pl
23 X – Spotkanie jubileuszowe  grupy AA „Nova”
25 X – Gala finałowa konkursu różańcowego
26 X – Spotkanie katechetów
28-29 X – III Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka
31 X – Bal Wszystkich Świętych
5 XI – Spotkanie dla kapłanów rejonu toruńskiego
6 XI – Colloquia Torunensia – dyskusja panelowa
12 XI – Spotkanie liderów Drogi Neokatechumenalnej
17 XI – Konsultacja przedmiotowo-metodyczna dla katechetów
18 XI – Spotkanie z Januszem Niemcem, najmłodszym więźniem politycznym PRL
19 XI – Forum Skarbników JST z terenu woj. kujawsko-pomorskiego
19-21 XI – Rekolekcje Domowego Kościoła
21 XI – Diecezjalna Rada Ruchów i Rada Duszpasterska
22 XI – Spotkanie KSM Diecezji Toruńskiej
25 XI – Spotkanie Klubu Jagiellońskiego
27 XI – Warsztaty dla katechetów
28 XI – Konferencja „Modernizm oraz socrealizm i architektura miasta w latach 1920-1989” w ramach cyklu spotkań pt. „Toruńskie Zabytki Młodszego Pokolenia”
30 XI – Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego
1 XII – Szkolenie RCRS dla pracowników socjalnych
2 XII – Konferencja o Służebnicy Bożej Magdalenie Mortęskiej
2 XII – Dysputa o dialogu z Islamem
3 XII – Konferencja o Islamie
5 XII – Spotkanie klubu Nowa Szewska Pasja z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim i ks. Stanisławem Małkowskim
7 XII – Konferencja dla nauczycieli pt. Promocja Czytelnictwa
8 XII – Szkolenie RCRS dla pracowników socjalnych
9 XII – Mikołajki Seminaryjne
10 XII – Skupienie dla katechetów
12 XII – Szkolenie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju dla Torunia
14 XII – Spotkanie pracowników MOPR
16 XII – Spotkanie stypendystów Fundacji Nowego Tysiąclecia
18 XII – Świąteczna Gala Dużych Rodzin
22 XII – Pokazy filmowe dla uczniów SP 5

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: