2023-03-13

Salezjańskie Sympozjum "Wychowywać i ewangelizować"

W Toruniu odbędzie się salezjańskie sympozjum formacyjne "Wychowywać i ewangelizować. Tożsamość salezjańska".

Główna częśc konferencji będzie mieć miejsce w sobotę 18 marca 2023 r.
Plan:
9.15 – Rozpoczęcie Konferencji w Centrum Dialogu, Pl. Frelichowskiego 1
9.30-
Ewangeliczny zaczyn - perspektywa salezjańska. Refleksja teologiczna na kanwie wiązanki Przełożonego Generalnego salezjanów na rok 2023. – ks. dr Marek Chmielewski Dyrektor i proboszcz Misji Włoskiej w Mainz (Niemcy)
10.15 – Innowacyjne eksperymenty pedagogiczne – ks. mgr Julian Dzierżak - Delegat ds. Szkół
Placówek i Ośrodków wychowawczych Inspektorii Warszawskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi
11.00 – Przerwa kawowa

11.30 –
Wirtualny świat nastolatków – szansa czy zagrożenie? – Jakub Szajkowski – Specjalista ds. Informatyki medialnej, Toruń AKSiM, nauczyciel SPTS w Koninie
12.00 –
Warsztaty medialne - Jakub Szajkowski
13.00 –Podsumowanie i zakończenie sympozjum

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II oraz Biblioteka Diecezjalna w Toruniu

Godziny otwarcia Biblioteki Diecezjalnej:

Poniedziałek, środa - piątek: 9.00 - 16.00
Wtorek: 9.00 - 18.00

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne biblioteka jest zamknięta.

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Dyrektor Centrum Dialogu i Biblioteki: