Biblioteka jest czynna w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.
Zapraszamy.

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2015 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W styczniu 2015 roku nowi pracownicy (zatrudnieni jesienią 2014 r.) przeszli w Bibliotece UMK szkolenie w zakresie formatu MARC 21, tworzenia rekordów bibliograficznych i KHW oraz obsługi systemu Horizon. Po zakończeniu szkolenia rozpoczęli oni katalogowanie książek znajdujących się do tej pory w magazynie pod seminarium.

Dzięki zwiększeniu liczby pracowników możliwe było skatalogowanie czasopism znajdujących się w wolnym dostępie na 1 piętrze Centrum Dialogu.

W kwietniu zostały wykonane ostatnie prace remontowe w ramach gwarancji udzielonej przez firmę EBUD Przemysłówka, która budowała Centrum Dialogu.

W maju nasi pracownicy odbyli szkolenie organizowane przez Centrum Nukat dotyczące Języka Haseł Przedmiotowych KABA.

We wrześniu Dyrektor wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w corocznym zjeździe Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Lublinie.

Od 1 września 2015 r. dyrektor naszej biblioteki, ks. Bogusław Dygdała, został członkiem zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Jesienią ukazał się artykuł jednej z naszych bibliotekarek – p Emili Zalewskiej poświęcony powstaniu i funkcjonowaniu naszej biblioteki w latach 1995-2010 (Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Rok 21 (2015) nr 2 (41), s. 37-46).

2. Gromadzenie zbiorów

Pierwszą funkcją biblioteki jest zawsze gromadzenie jak najszerszego księgozbioru. W 2015 r. dzięki stałemu funduszowi, przydzielonemu przez Kurię Diecezjalną Toruńską, na bieżąco kupowano, z aktualnej oferty wydawnictw, książki teologiczne, filozoficzne oraz dotyczące dziejów Kościoła.

Więcej…

 

50 tysięcy skatalogowanych woluminów

Mimo wakacji nasi bibliotekarze pilnie pracują. W zeszłym tygodniu przekroczyliśmy liczbę 50 tysięcy skatalogowanych woluminów.

Dziękujemy bibliotekarzom za pilną i mrówczą pracę, a czytelników zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

Dla porównania na koniec 2010 r. skatalogowanych było to 20 tys. woluminów, a na koniec 2013 r. niecałe 30 tys.

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2014 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W dniach 20-24 stycznia 2014 r. odbyła się kontrola z Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawdzająca prawidłowość procesu inwestycji, budowy oraz rozliczania Centrum Dialogu. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym: „W trakcie weryfikacji dokumentacji postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej”.

Także w styczniu podpisaliśmy porozumienie z Fundacją „Nadzieja dla Rodzin”, będącą operatorem miejskiego programu Dużej Rodziny. Na mocy tej umowy włączamy się we współpracę na rzecz dużych rodzin w Toruniu i będziemy udostępniać nasze aule na spotkania oraz projekcje filmowe organizowane przez tę fundację.

W okresie wiosny i lata byliśmy stopniowo okradani z parapetów zamontowanych po wschodniej stronie budynku, w bezpośredniej bliskości lasku na tzw. Zajęczych Górach. Niestety, pomysł architekta by wykonać je z miedzi okazał się chybiony. Nowe parapety zostały wykonane ze zwykłej blachy powlekanej.

Ucieszył nas fakt, że powstanie i funkcjonowanie Biblioteki Diecezjalnej oraz Centrum Dialogu zostało opisane przez słuchaczkę studiów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UMK w jej pracy dyplomowej.

W okresie od sierpnia do września zostali zatrudnieni w Centrum Dialogu nowi pracownicy, dzięki czemu wypełniliśmy wskaźniki zatrudnienia przewidziane w umowie z Unią na dofinansowanie projektu Centrum Dialogu.

Więcej…

 

Insegnamenti di Benedetto XVI

W dniu dzisiejszym nasza biblioteka otrzymała 16 tomów Insegnamenti di Benedetto XVI - Nauczania Benedykta XVI. Jest to podstawowa edycja wydana przez Liberia Editrice Vaticana, zawierająca całość nauczania papieża Benedykta XVI w tych językach, w których było ono wygłoszone lub napisane.

Te cenne pozycje są darem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, który niedawno otrzymał Nagrodzę Ratzingera, określaną przenośnie jako "teologiczny Nobel". Ks. Profesor ma nadzieję, że jego dar przyczyni się do pogłębionego studium nauczania papieża Benedykta.

Za otrzymany dar serdecznie dziękujemy.

Insegnamenti di Benedetto XVI

Przy okazji przypominamy, że posiadamy już w naszych zbiorach podobne serie dla Pawła VI - Insegnamenti di Paolo VI oraz Jana Pawła II - Insegnamenti di Giovanni Paolo II.

 

Współpraca czynna z NUKAT

NUKATMiło nam poinformować, że począwszy od dnia 27 października 2014 r. nasza Biblioteka współpracuje w sposób czynny z katalogiem NUKAT.  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) jest centralnym katalogiem polskich bibliotek naukowych i akademickich. Od czerwca 2013 r. posiadaliśmy prawo do pobierania gotowych opisów bibliograficznych z tego katalogu. We wrześniu i październiku nasz pracownik, pani E. Wylegała przeszła szkolenie prowadzone przez pracowników Centrum Nukat i uzyskała uprawnienia, by wprowadzać nasze opisy do bazy katalogowej. Dzięki temu nasze zbiory biblioteczne będą pełniej prezentowane i łatwiejsze do znalezienia, a z naszej pracy przy katalogowaniu będą mogły korzystać inne biblioteki.

Więcej…

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń