W związku z aktualną sytuacją epidemiczną biblioteka została tymczasowo ZAMKNIĘTA.

Procedury udostępniania materiałów bibliotecznych »

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2014 r.

1. Ważniejsze wydarzenia

W dniach 20-24 stycznia 2014 r. odbyła się kontrola z Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawdzająca prawidłowość procesu inwestycji, budowy oraz rozliczania Centrum Dialogu. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym: „W trakcie weryfikacji dokumentacji postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień skutkujących nałożeniem korekty finansowej”.

Także w styczniu podpisaliśmy porozumienie z Fundacją „Nadzieja dla Rodzin”, będącą operatorem miejskiego programu Dużej Rodziny. Na mocy tej umowy włączamy się we współpracę na rzecz dużych rodzin w Toruniu i będziemy udostępniać nasze aule na spotkania oraz projekcje filmowe organizowane przez tę fundację.

W okresie wiosny i lata byliśmy stopniowo okradani z parapetów zamontowanych po wschodniej stronie budynku, w bezpośredniej bliskości lasku na tzw. Zajęczych Górach. Niestety, pomysł architekta by wykonać je z miedzi okazał się chybiony. Nowe parapety zostały wykonane ze zwykłej blachy powlekanej.

Ucieszył nas fakt, że powstanie i funkcjonowanie Biblioteki Diecezjalnej oraz Centrum Dialogu zostało opisane przez słuchaczkę studiów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UMK w jej pracy dyplomowej.

W okresie od sierpnia do września zostali zatrudnieni w Centrum Dialogu nowi pracownicy, dzięki czemu wypełniliśmy wskaźniki zatrudnienia przewidziane w umowie z Unią na dofinansowanie projektu Centrum Dialogu.

Więcej…

 

Insegnamenti di Benedetto XVI

W dniu dzisiejszym nasza biblioteka otrzymała 16 tomów Insegnamenti di Benedetto XVI - Nauczania Benedykta XVI. Jest to podstawowa edycja wydana przez Liberia Editrice Vaticana, zawierająca całość nauczania papieża Benedykta XVI w tych językach, w których było ono wygłoszone lub napisane.

Te cenne pozycje są darem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, który niedawno otrzymał Nagrodzę Ratzingera, określaną przenośnie jako "teologiczny Nobel". Ks. Profesor ma nadzieję, że jego dar przyczyni się do pogłębionego studium nauczania papieża Benedykta.

Za otrzymany dar serdecznie dziękujemy.

Insegnamenti di Benedetto XVI

Przy okazji przypominamy, że posiadamy już w naszych zbiorach podobne serie dla Pawła VI - Insegnamenti di Paolo VI oraz Jana Pawła II - Insegnamenti di Giovanni Paolo II.

 

Współpraca czynna z NUKAT

NUKATMiło nam poinformować, że począwszy od dnia 27 października 2014 r. nasza Biblioteka współpracuje w sposób czynny z katalogiem NUKAT.  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) jest centralnym katalogiem polskich bibliotek naukowych i akademickich. Od czerwca 2013 r. posiadaliśmy prawo do pobierania gotowych opisów bibliograficznych z tego katalogu. We wrześniu i październiku nasz pracownik, pani E. Wylegała przeszła szkolenie prowadzone przez pracowników Centrum Nukat i uzyskała uprawnienia, by wprowadzać nasze opisy do bazy katalogowej. Dzięki temu nasze zbiory biblioteczne będą pełniej prezentowane i łatwiejsze do znalezienia, a z naszej pracy przy katalogowaniu będą mogły korzystać inne biblioteki.

Więcej…

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w 2013 r.

1. Opis działalności

Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem działalności Centrum. Poświęcony był promowaniu Centrum, by zaistniało w świadomości różnych środowisk Torunia i okolic. Mimo tak krótkiego czasu działalności odbyło się w jego murach wiele sympozjów i konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym (Fides et actio) i krajowym (m.in. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Sympozjum Biblistów Polskich, ogólnopolski zjazd patrologów, sympozjum o duchowości Dalekiego Wschodu). Udało się podjąć stałą współpracę kilkoma podmiotami z terenu województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, bydgoski oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu) które korzystały z sal konferencyjnych w Centrum Dialogu, na potrzeby organizowanych przez siebie spotkań. Regularnie gościliśmy także różne ruchy i wspólnoty z terenu diecezji.

Promocji Centrum służyło także utworzenie fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/Biblioteka.Diecezjalna.i.Centrum.Dialogu który do końca 2013 r. zdobył 110 stałych fanów, a posty budzące największe zainteresowanie były czytane przez ponad 500 osób.

13 maja 2013 r. zawarto porozumienie z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzięki temu porozumieniu nasze zbiory są prezentowane w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych i akademickich. Pośrednim efektem porozumienia było rozwinięcie wypożyczeń międzybibliotecznych, gdyż bibliotekarze z innych bibliotek, poszukując rzadko dostępnych pozycji, znajdują je w naszych zbiorach.

Więcej…

 

Nowe nabytki z Rzymu

Książki z RzymuW styczniu 2014 r. otrzymaliśmy 32 kartony z książkami z Rzymu. Są to dublety z Biblioteca Apostolica Vaticana oraz Biblioteki Pontificia Università Antonianum.

Udało się je pozyskać dzięki staraniom ks. bpa Andrzeja Suskiego oraz życzliwości ks. Sławomira Odera i o. Nazariusza Popielarskiego OFM.

Szczególnie cenne są dary przekazane z Antonianum. Są wśród nich m.in. następujące pozycje:

Więcej…

 
Więcej artykułów…


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń