Wakacyjne nabytki biblioteki

Książki zakupione przez bibliotekę w okresie wakacji 2012 r.

 1. J. Ratzinger, Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości, Opera Omnia T. XII, Lublin 2012
 2. Khan Gabriele Mendel, Islam, Warszawa 2010
 3. I. Kania, Opowieści Zoharu. O kabale i Zoharze, Tyniec 2012
 4. S. Luzzati, R. Rocca, Judaizm. Leksykon religii, Warszawa 2011
 5. Apoftegmaty Ojców Pustyni, red. M. Starowieyski, t.1-3, Tyniec 2010-2012
 6. M. Ogórek, Beginki i waldensi na Śląsku i Morawach do końca XIV wieku, Kraków 2012
 7. R. Vesner, Kim są amisze?, Warszawa 2012
 8. C. Nicoletta, Buddyzm, Warszawa 2010
 9. E. Mataxas, Bonhoeffer. Prawy człowiek i chrześcijanin przeciwko trzeciej rzeszy, Kraków 2012
 10. Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, red. J. Kłaczkow, W. Rozynkowski, Toruń 2012
 11. W. Rzemiński, Eucharystia liturgią nieba i ziemi, Tyniec 2011
 12. A. Posadzki, Inwazja neopogaństwa, Kraków 2012
 13. M. Meg, Jak wychować chłopca na mężczyznę?, Kraków 2012
 14. Królestwo Boże a Kościół, Kraków 2012
 15. T. Jelonek, Kultura Grecka a Nowy Testament, Kraków 2012
 16. S. Kobielus, Lapidarium Christianum, Tyniec 2012
 17. P. Jacques, Mała droga ufności Teresy z Lisieux, Poznań 2012
 18. B. Ion, C. Philippe, G. Jacques, Misjologia. Kontekst ekumeniczny, Warszawa 2012
 19. Mitologie świata, Warszawa 2012
 20. M. Daniluk, Męskie zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim, Kraków 2012
 21. T. Kałużny, Na drogach jedności, Kraków 2012
 22. E. Żmuda, Nominacje istot duchowych w pismach wybranych mistyków, Kraków 2012
 23. A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie, Kraków 2012
 24. W. Jakubowski, M. Solarczyk, Organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach polskich, Warszawa 2012
 25. Bazyli Wielki, Pisma Ascetyczne, t.1-2, Tyniec 2011-2012
 26. S. Pawłowski, Katechizm Kościoła Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej, Lublin 2012
 27. S. Korboński, Polacy Żydzi i holokaust, Warszawa 2011
 28. P. Święcicka - Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego, Kraków 2012
 29. A świątyni w nim nie dojrzałem. Liturgia i eschatologia, Tyniec 2012
 30. Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków 2012
 31. M. Dziewiecki, J. Dziedzina, Psycholog w konfesjonale, Kraków 2012
 32. T. Jelonek, Repetytorium biblijne, Kraków 2012
 33. Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł, red. M. Sitarz, M. Grochowina, Lublin 2012
 34. Hildegarda z Bingen, Scivias, t.1-2, Tyniec 2011-2012
 35. R. Lucas, Zapomniany Holokaust, Warszawa 2012
 36. s. Kowalczyk, Personalizm - podstawy, idee, konsekwencje, Lublin 2012
 37. A. Cała, Żyd Wróg odwieczny?, Warszawa 2012
 38. K. Gołąbek, Działalność publiczna biskupa wrocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji, Warszawa 2012
 39. J. Petry-Mroczkowska, Feminizm - antyfeminizm, Kraków 2012
 40. Islam w Europie Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów, Warszawa 2012
 41. H. Majchrzak, Katalog cnót i wad, Kraków 2012
 42. A. Górecki, Mariawici i mariawityzm, Warszawa 2012
 43. S. Jóźwiak, J. Trupida, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach, Toruń 2012
 44. I. Kania, Muttavali. Wypisy z ksiąg starobuddyjskich, Warszawa 2012
 45. Normatywny wymiar godności człowieka, red. W. Lis, A. Balicki, Lublin 2012
 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń