Nowości

Popularne

Jezus w czterech Ewangeliach – kurs biblijny

W dniach 6-9 lipca 2018 r. odbędzie się w Centrum Dialogu kurs ewangelizacyjny pt. Jezus w czterech Ewangeliach. Pokazuje on różne spojrzenia na osobę Chrystusa z perspektywy Jego czterech bliskich przyjaciół. Poznanie tego obrazu, a także doświadczenie mocy, jaka płynie z Jego miłującego spojrzenia pomoże odkryć Jego piękno i ze szczodrym sercem ruszyć w drogę za Nim.

Kurs skierowany jest do osób mających już pewne doświadczenie wiary i pragnących żyć jak Jezus. Może służyć jako element formacji osób świeckich i konsekrowanych. Wprowadza w głębsze poznanie Osoby Jezusa, a także rozumienie rodzącego się Kościoła, który reprezentowany jest przez czterech Ewangelistów.

Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie, które przeżyły kursy Nowe Życie i Emaus".

Szczegółowe informacje »

 

Kurs Mojżesz – formacja liderów i animatorów wspólnot

W dniach 30 czerwca - 3 lipca 2018 r. w Centrum Dialogu oraz WSD odbędzie się kurs "Mojżesz". Jest to formacja uzdolnienia i wyzwolenia do posługi. W tym czasie śledząc życie i postać Mojżesza można zobaczyć siebie samego jako osobę zdolną do posługi ze swoimi mocnymi stronami oraz nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Uczestnikami kursu mogą być pełnoletni członkowie katolickich wspólnot formacyjnych, którzy przeżyli trzy z wymienionych kursów: Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus w Czterech Ewangeliach, Historia Zbawienia.

Szczegółowy informacje w wydarzeniu na FB »

 

Buduję, koduję, programuję

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza uczestników projektu „Buduję, koduję, programuję” do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r. w Centrum Dialogu w Toruniu o godzinie 15.30.

„Buduję, koduję, programuję” ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Cele szczegółowe projektu:
  • rozwinięcie u nauczycieli klas 1–3 kompetencji cyfrowych,
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć podstaw nauki programowania,
  • wyposażenie nauczycieli w zasoby i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć (np. scenariusze, dostosowane programy komputerowe, tablety, gry edukacyjne),
  • rozwijanie u nauczycieli kreatywności i innowacyjności,
  • zainteresowanie uczniów informatyką i programowaniem.
Projekt realizowany jest z dofinansowaniem unijnym: Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
 

Spotkanie rejonowe duszpasterstwa rodzin

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Toruńskiej zaprasza na spotkanie rejonowe wszystkich środowisk, wspólnot i stowarzyszeń, kapłanów i Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin w Diecezji Toruńskiej. Spotkanie dla rejonu toruńskiego odbędzie się w sobotę 9 czerwca w Centrum Dialogu.

W programie:

8.30 – Msza św.

9.00 – Aktualne wskazania dotyczące duszpasterstwa narzeczonych i małżeństw.

9.45 – Trudności czy niezdolność do zawarcia małżeństwa

10.30 – Przerwa

10.45 – Standardy funkcjonowania Poradni Życia Rodzinnego.

11.30 - Kurs "Powrót i odnowa" - pomoc osobom borykającym się z konsekwencjami aborcji.

12.00 – wolne wnioski - zakończenie

 

Konferencja "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami"

W piątek 8 czerwca 2018 r. w Centrum Dialogu odbędzie się konferencja Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami. Jest ona organizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych UMK oraz Kuratorium Oświaty. Konferencja jest skierowana do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, logopedów, psychologów, pedagogów.

Program

8:00-9:00 REJESTRACJA

9:00-9:20 Część powitalna
- mgr Marek  Gralik  - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
- dr hab. Piotr Petrykowski prof. UMK - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

9:00-11:20 Część wykładowa - O wspomaganiu rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

9:20-9:40 prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski  (Katedra Edukacji Dziecka UMK w Toruniu) Od poczęcia do wychowania. Naturalny i kulturowy wymiar procesu

9:40-10:00  dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW (Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW w Bydgoszczy) Wzorce komunikacji we współpracy z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnym

10:00-10:20 prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Katedra Logopedii UMK w Toruniu) Stan zaburzeń mowy u dzieci z przedszkoli i szkół na terenie Torunia

10:20-10:40 mgr Danuta Lauks (Kuratorium Oświaty Delegatura Toruń) Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym przy współpracy z rodzicami w świetle przepisów prawa oświatowego.

10:40-11:00 mgr Sylwia Kalukiewicz - Centralne zburzenia przetwarzania słuchowego -  o systemie wspomagającym - wyniki badań

11:00-11:30 PRZERWA na KAWĘ

11:30-12:30 Część praktyczna - Prezentacja Szkół - wymiana dobrych praktyk

11:30-12:00 Szkoła Podstawowa  nr 3 w Brodnicy

12:00-12:30 Szkoła Podstawowa nr 12 w Grudziądzu

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie organizatora »

---

Relacja z konferencji »

Poprawiony (środa, 13 czerwca 2018 10:23)

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń