W poniedziałek 10 grudnia biblioteka będzie czynna w godz. 9.00 - 14.00.

Nowości

Popularne

Centrum Dialogu - prezentacja projektu

Centrum Dialogu imienia Jana Pawła II nawiązuje do wydarzeń historycznych, które miały miejsce w Toruniu w XVII wieku. Z inicjatywy króla Władysława IV w 1645 roku w Grodzie Kopernika odbył się wielki zjazd katolików, luteranów i kalwinistów, mający na celu przywrócenie jedności wśród chrześcijan. W trwającym trzy miesiące „braterskim spotkaniu” uczestniczyło 76 teologów z obszaru dzisiejszej Europy Zachodniej i Środkowej. Był to niezwykły dialog na owe czasy, o kilka stuleci wyprzedzający ekumenizm. Akta tego spotkania były szeroko rozpowszechnione w Europie. Do historii przeszło pod nazwą „Colloquium Charitativum”.

Duch dialogu odrodzony został w czasie obchodów 350 rocznicy Colloquium Charitativum w 1995 roku. Utworzono wówczas komitet organizacyjny składający się z: osoby Księdza Biskupa Ordynariusza, władz Torunia, władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Komitet ten zapoczątkował coroczną debatę o nazwie Colloquia Torunensia. Do tej pory odbyło się 17 spotkań, a jej uczestnikami byli liczni naukowcy, politycy, duchowni, reprezentujący bogactwo życia intelektualnego i duchowego.

Poprawiony (czwartek, 07 stycznia 2016 10:08)

Więcej…

 

Wywiad z ks. Bogusławem Dygdałą

W "Głosie z Torunia", diecezjalnym dodatku do tygodnika "Niedziela" na 19 I 2013 r. ukazał się wywiad z ks. Bogusławem Dygdałą, dyrektorem Biblioteki Diecezjalnej i wicedyrektorem Centrum Dialogu. Zachęcamy do zapoznania się z nim, a dla osób nie mających dostępu do tej gazety zamieszczamy skan tekstu.

Więcej…

 

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia NauczycieliW dniu 27 stycznie 2014 r. w Centrum Dialogu odbędzie się konsultacja metodyczna dla nauczycieli.

W programie przewidziano:

  1. ”Wszechnica filmowa” – zapraszamy na projekcję filmu, gdzie zostanie poruszona tematyka wrażliwej osobowości nauczyciela, który zmienia zachowania i postawy zaniedbanych i moralnie zagubionych młodych ludzi.

Więcej…

 

Współpraca z Programem Promocji Dużej Rodziny

Kino duża rodzinaCentrum Dialogu zawarło porozumienie o współpracy z Fundacją "Nadzieja dla Rodzin" która jest operatorem Programu Promocji Dużej Rodziny „Jesteśmy Razem” prowadzonego przez Gminę Miasta Torunia. Włączamy się w ten sposób w realizację tego programu poprzez udostępnianie naszych auli na potrzeby spotkań organizowanych przez Fundację dla dużych rodzin.

Więcej…

 

Pokaz filmu "Towarzysz Generał idzie na wojnę"

W poniedziałek 16 grudnia 2013 r., kilka dni po kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, zapraszamy do Centrum Dialogu na pokaz filmu "Towarzysz Generał idzie na wojnę". Film - szukając odpowiedzi na podstawowe pytanie o realność zagrożenia interwencją sowiecką - przedstawia  proces przygotowywania, wdrażania i realizacji stanu wojennego, czyli opowiada historię Polski od lata '80 do 13 grudnia 1981. W ramach spotkania będzie też wykład prof. Wojciecha Polaka o stanie wojennym.

Początek pokazu o g. 18.00. Zapraszamy.

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń