Do 17 VIII biblioteka będzie zamknięta.

Od 20 VIII do 14 IX biblioteka będzie czynna w godz. 9.00-14.00.

Nowości

Popularne

Centrum Dialogu

Projekt "Centrum Dialogu"

Celem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Dialogu. Obiekt ma służyć poprawie jakości kształcenia, rozwoju i unowocześniania infrastruktury edukacyjno – wychowawczej. Budynek Centrum Dialogu zostanie zlokalizowany przy placu Frelichowskiego 1 w Toruniu. W budynku znajdzie się dwukondygnacyjna sala konferencyjna oraz biblioteka, magazyny książek i czasopism, część mieszkalna dla prelegentów, sala wielofunkcyjna i małe salki konferencyjne.

Budynek będzie przyczyniał się do poprawy infrastruktury edukacyjnej regionu poprzez pomoc dla studentów. Biblioteka Centrum będzie mogła jednocześnie obsłużyć 100 osób, w bibliotece dostępność do zbiorów będzie bezpośrednia, poprzez umieszczenie praktycznie całego księgozbioru  w wolnym dostępnie. Projekt wzoruje się na bibliotekach amerykańskich. Miejsce studium znajdzie się w hali bibliotecznej. Jedynie najstarsze książki będą w zbiorze udostępnianym przez pracowników biblioteki. Będzie to biblioteka naukowa.

Więcej…

 

Camino - spotkanie z biskupem Santiago de Compostela

W dniach 19-20 kwietnia br. miał miejsce cykl wydarzeń promujących znany szlak pielgrzymkowy do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Od kilku już lat trwają intensywne prace odsłaniające dziedzictwo Szlaku „Camino de Santiago” w naszym regionie, który jest znany jako tzw. Droga Polska („Camino Polaco”), biegnąca od Iławy, przez Nowe Miasto Lubawskie, Brodnicę, Golub-Dobrzyń do Torunia i dalej przez Gniewkowo i Strzelno do Trzemeszna.

W ramach "Dni szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim" w sobotę 20 kwietnia odbyło się w Centrum Dialogu spotkania z ks. abp. Julianem Barrio, ordynariuszem z Santiago de Compostela - miejsca kultu św. Jakuba Apostoła.

godz. 9.00 - wykład ks. Arcybiskupa pt. "Pielgrzymi wiary na Szlaku św. Jakuba - Camino de Santiago". Wykład był częścią sympozjum "FIDES et ACTIO".

godz. 14.00 - Spotkanie otwarte poświęcone Camino - szlakowi św. Jakuba:

Poprawiony (czwartek, 25 kwietnia 2013 12:08)

Więcej…

 

Słownik Lindego

Słownik Języka Polskiego Samuela B. LindegoJednym z najcenniejszych dzieł znajdujących się w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej jest pierwsze wydanie (1807-1814) Słownika Języka Polskiego stworzonego przez Samuela Bogumiła Lindego.

Samuel Bogumił Linde pochodził ze zniemczonej szwedzkiej rodziny mieszkającej w Toruniu. Urodził się w 1771 r. w Toruniu. Uczył się w toruńskim Gimnazjum Akademickim, a następnie studiował teologię i filozofię w Lipsku. Po studiach pozostał w Lipsku pracując jako lektor języka polskiego. Podjął w tym czasie współpracę z przebywającymi na emigracji zwolennikami obalonej Konstytucji 3 maja. Podczas insurekcji kościuszkowskiej przebywał w Warszawie, a po jej upadku przeniósł się do Wiednia zostając osobistym sekretarzem hr. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. To właśnie Ossoliński zaakceptował i wsparł pomysł stworzenia słownika języka polskiego. Linde rozpoczął dzieło od gromadzenia informacji bibliograficznych i robienia wypisów z książek. Wraz z Ossolińskim pozyskiwali polskie druki odwiedzając w Galicji dworki, klasztory oraz kupując je u księgarzy. Księgozbiór ten stał się z czasem podstawą Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie (po II wojnie przeniesionej do Wrocławia).

Poprawiony (niedziela, 16 października 2016 06:33)

Więcej…

 

FIDES et ACTIO. Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne

W dniach 18-20. kwietnia 2013 roku w auli Centrum Dialogu odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne "FIDES ET ACTIO. OD WIARY DO EWANGELIZACJI" organizowane przez Wydział Teologiczny UMK. Było ono poświęcone teologii wiary i obejmie refleksję nad biblijnym rozumieniem wiary, jej systematyzacje w historii teologii oraz wyzwania pastoralne. Tematyka sympozjum wpisała się zarazem w przeżywany w Kościele Katolickim Rok Wiary.

Była to zatem okazja do pogłębionego spojrzenia na wiarę, która stanowi fundament chrześcijańskiej moralności (actio) i nie może zostać zawężona to jednowymiarowego ujęcia. Organizatorzy świadomie nawiązali do tytułu jednej z książek o. Wojciecha Giertycha OP (Fides et actio), Teologa Domu Papieskiego i również jednego z Prelegentów, aby zwrócić uwagę na imperatyw rozwijania i przekazywania daru wiary, który wprowadza na drogi nowej ewangelizacji. Każdy z trzech dni sympozjum miał swój temat przewodni. W czwartek mówiono o wierze – czym ona jest. W piątek – o wzroście wiary, zaś sobota była poświęcona tematowi ewangelizacji.

Poprawiony (piątek, 17 maja 2013 21:12)

Więcej…

 

Umowa z biblioteką UMK

W dniu 10 grudnia 2010 r. została zawarta umowa o współpracy między Biblioteką Diecezjalną a Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu w zakresie obsługi systemu bibliotecznego HORIZON. Na mocy umowy Biblioteka Diecezjalna będzie korzystała ze stosowanego na UMK bibliotecznego systemu komputerowego. Po wprowadzeniu umowy w życie wszystkie nowe książki będą katalogowane już w tym systemie, w formacie zgodnym z najnowszymi światowymi standardami bibliotecznymi, a katalog naszej biblioteki będzie dostępny on-line.

Poprawiony (poniedziałek, 13 grudnia 2010 10:56)

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń