W dniach 24-30 kwietnia biblioteka będzie otwarta w godz. 9.00-16.00.

W dniu 2 maja biblioteka będzie zamknięta.

Nowości

Popularne

XIX Colloquia Torunensia - Prawda i uczciwość w życiu publicznym

XIX Colloquia TorunensiaW dniach 8-9 listopada 2013 r. odbyły się XIX Colloquia Torunensia. Tematem debaty była "Prawda i uczciwość w życiu publicznym. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu!"

Pierwsza, zamknięta część obrad miała miejsce w piątek, 8 listopada w Centrum Dialogu. Była to dyskusja panelowa zaproszonych ekspertów, mająca za zadanie sprecyzować i uporządkować pojęcia oraz płaszczyzny dyskusji, a także rozeznać najważniejsze zjawiska i spory dotyczące tegorocznego tematu. Była ona zarazem podstawą do otwartej debaty publicznej, która miała miejsce dzień później w Dworze Artusa.

Poprawiony (czwartek, 14 listopada 2013 21:16)

Więcej…

 

Rejonowe spotkanie formacyjne kapłanów

W dniu 6 listopada 2013 r. odbędzie się w Centrum Dialogu rejonowy dzień formacyjny dla kapłanów. W spotkaniu tym będą uczestniczyć kapłani diecezjalni oraz zakonni posługujący w duszpasterstwie z Torunia i okolic. Tematyka spotkania jest związana bezpośrednio z Programem Duszpasterskim na rok 2013/2014, oraz z refleksją nad jego aplikacją w pracy duszpasterskiej w diecezji.

Program spotkań:

Poprawiony (środa, 30 października 2013 09:25)

Więcej…

 

Szkolenie ROPS

W dniu 28 października w Centrum Dialogu odbyła się szkolenie dla dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem spotkania była Akademia Pomocy i Integracji Społecznej prowadzona w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Tematem seminarium była realizacja usług opiekuńczych i specjalnych usług opiekuńczych. W szkoleniu wzięło udział 60 osób.

 

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy

W dniu 21.10.2013 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy, w którym uczestniczyło 51 reprezentantów gmin i powiatów z naszego województwa. Podczas część organizacyjnej spotkania przyjęto regulamin Forum, wybrano zarząd, ustalono częstotliwość spotkań oraz uchwalono wysokość kwartalnej składki członkowskiej.

Część merytoryczną spotkania, poświęconą zagadnieniu Dostępu do informacji publicznej poprowadził doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur administracyjnych, ochrony danych, udostępniania informacji oraz zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego – Pan Jacek Wajs.

Relacja na stronie FRDL

 

Studia soborowe

23 października 2013 r. w Centrum Dialogu odbyła się prezentacja wydawnictwa Studia Soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II. Wśród uczestników spotkania było wielu znamienitych gości, m.in. Wicemarszałek Senatu RP p. Jan Wyrowiński, wiceprezydent Torunia dr Ludwik Szuba, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej dr Cecylia Iwaniszewska, liczni wykładowcy jak prof. Janusz Małłek, prof. Wojciech Polak, prof Jan Szyling, ks. prof. Jerzy Bagrowicz oraz spora grupa mieszkańców Torunia i studentów UMK.

Poprawiony (środa, 30 października 2013 07:10)

Więcej…

 


Budowa Centrum Dialogu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i środków Gminy Miasta Toruń